PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

oddgeir tobiassen
Oddgeir Tobiassen synes oppropet om KEM utdanning i nord er positivt, og håper det kan bidra til å sette fart i planene om en KEM-utdanning i nord.

Stort behov for KEM-ingeniører i nord

Det er underdekning på fagskoleingeniører i Norge, og dårligst står det til i Nord-Norge. Rørentreprenørene støtter KEM- engasjementet og vil jobbe med å forene gode krefter med formål å få til en KEM-utdanning i Tromsø.

VVSFORUM

Direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen, synes oppropet om KEM-utdanning i nord er positivt.

Tobiassen peker på at når bedrifter i bransjen engasjerer seg, er det håp om at innspillene kan bidra til en fortgang i å få på plass en KEM utdanning i nord. Han mener også at Tromsø etter alt å dømme er en naturlig beliggenhet for en slik utdanning.

– Rørentreprenørene Norge (både sentralt og lokalt) har lenge sett behovet og vi har med jevne mellomrom tatt opp behovet for en KEM utdanning i nord, både med myndighetene og aktuelle skoler. Men har så langt har vi ikke lykkes i å få igangsatt en slik utdanning. At engasjementet nå kommer nordfra vil forhåpentligvis gjøre at det vil skje noe, forteller Tobiassen til VVSForum.

Med bakgrunn i oppropet fra bransjen i Tromsø gjennom VVSForum synes direktøren at tiden igjen er moden for å arbeide med både myndigheter og aktuelle utdanningsinstitusjoner med målsetting å komme i gang med KEM utdanning i nord. Rørentreprenørene Norge sentralt har diskutert med lokalavdelingen og vil i samarbeid med avdelingen, medlemsbedrifter og myndighetene ta tak i problemstillingen.

– Behovet for fagskoleingeniører er voksende. Anslagsvis er behovet i år minimum 200 stk. Når det "bare" utdannes rundt 125 pr. år viser regnestykket et underskudd på denne viktige kompetansen i bransjen, det er en god ide å fylle på nordfra, understreker Tobiassen.

Rørentreprenørene Norge har godt samarbeid med fagskolene i Norge som tilbyr KEM utdanning. I samarbeid med VKE - foreningen for bedrifter innen Ventilasjon, Kulde og Energi (varmepumpe og kulde) gjennomføres en til to samarbeidsmøter i året for å kunne gi innspill til utdanningen slik at innholdet har god relevans til behovet i næringslivet.

I tillegg er Rørentreprenørene Norge engasjert som forelesere ved 4 av fagskolene som tilbyr utdanningen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler