PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

To KEM-elever omkranset av noen av leverandørene på messen.
To KEM-elever omkranset av noen av leverandørene på messen.

Stort rekrutteringsengasjement i Mo i Rana

200 elever, lærlinger, fagarbeidere og bransjefolk fikk med seg KEM-fagdagen på Polarsirkelen VGS i Mo i Rana 30. september.

– Det er nødvendig å sikre tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse til fremtidens arbeidsliv. Samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for å få til dette, sier daglig leder i Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Nord (ORiN), Merete Larsen

Hun legger til at det er en utfordring med synkende rekruttering til realfagene, og at det er nødvendig å øke andelen unge som tar yrkesfaglig- og teknisk utdanning.

For å sette skikkelig fokus på dette, gikk ORiN, VVS-foreningen og Polarsirkelen VGS sammen om å arrangere en kombinert fagdag og messe.

Motiverer og gir kompetansepåfyll

– Dette har vært en dag med mye bra stoff som er interessant både for eleven, lærlingen, fagarbeideren, teknikeren og ingeniøren. Elevene har fått møte flere med høyere utdanning innen sitt fagfelt – noe som igjen kan motivere til høyere utdanning etter at fagbrevet er avlagt, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for Kompetanse og Utvikling i RørNorge.

Han er sikker på at fagdagen byr på kompetansepåfyll for fagarbeideren, og et felleskap som kan gi motiverte medarbeidere og føre til mer kreativitet og innovasjon i de ulike bedriftene.

– Nært samarbeid mellom skole og næringsliv gir også en bedre og riktigere kompetanse for de som utdanner seg, sier Tobiassen.

Deltakerne fikk også innføring i blant annet:

- Status for nye energiregler (TEK15)
- Viktigheten av dokumentasjon for tekniske installasjoner og bruk av Boligmappa
- Byggematerialer for blikkenslagere
- Energieffektive kanal-anlegg
- Muligheter ved bruk av varmepumpe som energikilde

Fra Rørentreprenørene Norge deltok avdelingsleder i Troms og Nordland, Per Kristian Hansen og direktør for Kompetanse og Utvikling Oddgeir Tobiassen. Sistnevnte holdt også foredrag om utarbeidelse av- og viktigheten av dokumentasjon for tekniske installasjoner, samt bruk av Boligmappa.


Mange hadde funnet veien til fagdagen/messen i Mo i Rana.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler