PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen

Stortinget prioriterer fagskolen

Stortinget behandlet 2. mai regjeringens melding om fagskoleutdanning, Fagfolk for fremtiden. BNL er veldig fornøyd med at fagskolene får en tydelig plass i utdanningssystemet som høyere yrkesfaglig utdanning.

Det er bred politisk oppslutning om de store linjene i meldingen. Stortinget legger særlig vekt på fagskolenes potensiale til å utvikle ny kompetanse i tråd med arbeidslivets behov.

Stortinget slutter seg til at fagskoleutdanningene anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene vil gi studiepoeng, studentene får rett til å delta i studentsamskipnadene og det blir innført en ny finansieringsmodell.

- Dette er vi i Rørentreprenørene Norge veldig fornøyd med. Vi har jobbet aktivt med fagskolen og tilbudet der i mange år, så det er gledelig å se at utdanningen endelig begynner å få den anerkjennelsen den fortjener, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

En annen gledelig nyhet er at fagskolen nå får en finansieringsmodell som gir bedre forutsigbarhet og gjør det lettere å utvikle behovet i takt med arbeidslivets behov. Dette håper Tobiassen vil føre til at flere velger fagskoleutdanning i fremtiden.

- Det vil fortsatt være et stort behov for fagskoleingeniører i fremtiden. Allerede i dag ser vi at studentene er attraktive etter endt utdanning. Derfor er vi glade for at myndighetene nå har tatt grep og hjelper byggenæringen å møte det økende behovet for fagskoleingeniører, sier han.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler