PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

penger

Tariffnytt: Brudd i forhandlingene

Fellesforbundet meddelte brudd i forhandlingene med BNL i dag fredag 18. mars og varslet plassoppsigelse til Riksmekler for samtlige medlemmer i NHOs bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).

NHOs medlemmer bundet av Overenskomsten for Byggeindustrien

TARIFFREVISJONEN 2016 OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN

Vi viser til informasjon på BNLs nettsider om revisjon av Overenskomsten for byggeindustrien og brev av 15.mars 2016.

Oppgjøret fortsetter nå i mekling. Dersom meklingen ikke fører frem, kan det tidligst bli streik fra søndag 3. april ved arbeidstidens begynnelse. 

Konfliktberedskap

Bedriften må vurdere konsekvensene av at organiserte arbeidstakere i Fellesforbundet blir tatt ut i en eventuell konflikt. Det må vurderes om det er mulig å fortsette virksomheten med gjenværende bemanning eller om virksomheten på enkelte prosjekter stopper helt eller delvis.

Bedriftene må gi betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på rasjonell måte dersom det blir streik. Det gjelder uorganisertearbeidstakere og ansatte organisert i andre forbund, f. eks funksjonærer.

Organiserte arbeidstakere vil nedlegge arbeidet.Lærlinger er ikke omfattet av plassoppsigelsen og skal fortsette arbeidet så lenge det kan gis forsvarlig opplæring. Lærling kan permitteres med minst 7 dagers varslingsfrist når det ikke er mulig å drive rasjonell opplæring.

Om betinget permittering viser vi til Hovedavtalen Kap. VIII, spesielt §§ 7-2, 7-4 og 7-5. Vi presiserer at det etter Hovedavtalen er en plikt for bedriften å konferere med tillitsvalgte før permitteringsvarsel gis. Betinget permitteringsvarsel kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som midlertidig er fraværende varsles på hensiktsmessig måte. Varslingsfristen er minst 14 dager når ansatte i egen bedrift kan bli tatt ut i konflikt.

Vi viser til heftet "Tariffoppgjøret og bedriften."

Området "Tariffoppgjøret  2016" har link til heftet. På side 12 i heftet finnes regler om betinget permitteringsvarsel. Eksempel på betinget permitteringsvarsel står på side 21. Varselet gjelder den enkelte arbeidstaker og fristen begynner å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Fristforlengelse

BNL anbefaler at bedriften vurderer behovet for informasjon til kunder om at en eventuell streik kan føre til krav om fristforlengelse i prosjekter.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler