PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Til alle som installerer eller vedlikeholder sprinkleranlegg

Rørentreprenørene Norge har HMS-arbeid øverst på prioriteringslisten og ser svært alvorlig på at det i enkelte anlegg utvikles hydrogengass med påfølgende trykkøkning på opptil 35 bar. Hydrogengass under så høye trykk er eksplosjonsfarlig!

Hydrogengassen skyldes en kjemisk forbindelse mellom sink, luft og vann. For å unngå ulykker ved arbeid på anlegg med denne typen rør, er det nødvendig å forholde seg til følgende sikkerhetsrutiner:

anlegg med denne typen rør, er det nødvendig å forholde seg til følgende sikkerhetsrutiner:

 • Kontakt huseier/driftsleder om anleggsforholdene.
 • Er det dokumentert ukentlig ettersyn på anlegget?
 • Sjekk trykkforhold på anlegget før arbeidet påbegynnes.
 • Dersom det ikke er manometer i anlegget, bør det monteres manometer på uttappingsventilen for anlegget.
 • Foreta en trykkavlastning ved å åpne avtappingsventilen på sprinklerventilen forsiktig før arbeidet på ledningen igangsettes.
 • Anlegget luftes ut på det høyeste punktet for å få ut all hydrogengass, samtidig som resten av vannet i anlegget tappes ut. I lukkede rom eller på anlegg med spesielt høyt trykk må det utvises forsiktighet når gassen utluftes. Det anbefales så langt det er mulig å føre hydrogengassen ut til friskluft, og/eller sørge for god luftsirkulasjon der hvor arbeidet utføres.
 • Alle former for åpen ild eller bruk av verktøy som kan gi gnist skal ikke benyttes før anlegget og rommet er godt utluftet.
 • De delene av rørledningsnettet som det skal jobbes på, bør demonteres. Der hvor det ikke er koplingsmulighet og rørene må kappes, skal det brukes rørkutter, ikke skjære- eller boreverktøy som utvikler gnister.
 • Sikkerhetsventil skal monteres.
 • Ved oppfylling skal rørnettet gjennomspyles og luftes godt ut.
 • Arbeidet dokumenteres.

NB! Det må aldri benyttes bor, hullsag eller andre skjæreredskaper på rørene før nevnte forholdsregler er tatt.

Ta gjerne kontakt med Ole Larmerud eller Tor Backe dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler