PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Rørweb

Til brukere av webSystemet/RørWeb

Ved årsskiftet overtok Cordel Norge AS ansvaret for utvikling og vedlikehold av RørWeb. I den forbindelse er det lagt en plan for å sikre en god og langsiktig løsning for brukerne av RørWeb og webSystemet.

Planen innebærer en del forbedringer og endringer i løsningen. Det vil bli annonsert mer om planene om neste versjon av RørWeb i løpet av første kvartal 2020.

webSystemet er fullt operativ ut 2020

For å sikre at alle får god tid til å planlegge overgang til ny løsning har vi besluttet at det gamle websystemet vil være operativt ut 2020. 
Supporthenvendelser vedrørende webSystemet skal håndteres som tidligere av Rørentreprenørene Norge via link i systemet.  

Support RørWeb

Supporthenvendelser vedørende RørWeb skal registreres på

https://kundesider.cordel.no/support/

Du kommer også til lenken ved å trykke på brukerstøtte i systemet.  Velg produkt RørWeb og Henvendelsen gjelder: Brukerspørsmål.
Cordel support vil da ta kontakt med deg på telefon, men kan også svare på din forespørsel med mail om ønskelig. Dersom henvendelsen er av fagteknisk karakter vil Rørentreprenørene Norge svare. 

Du kan også kontakte Cordel support på telefon 7017 8400, men vi gjør oppmerksom på at det ofte går raskere å få hjelp om man sender inn saken via kundesiden.

Veien videre

Det vil bli gjennomført kurs og opplæring av ulik art (webinarer, nettkurs, videoer ol) som tidligere annonsert. Rørentreprenørene Norge vil invitere til kurs – og sende ut informasjon om dette.  

Samarbeidet mellom Rørentreprenørene Norge og Cordel Norge AS fortsetter. Cordel Norge AS er systemansvarlig, mens Rørentreprenørene Norge er ansvarlig for det faglige innholdet. 
Dette vil sikre en svært god løsning for medlemmene i Rørentreprenørene Norge og brukere av RørWeb. 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler