PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

illustrasjonsbilde: rørentreprenørene norge
Illustrasjonsbilde: Rørentreprenørene Norge

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder.

I forbindelse med corona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

Formål med ordningen og hvem som kan søke

Bedrifter med omstillingsproblem kan søke om tilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Opplæringen skal inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening. Det blir kun gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen, eller om opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle faste nasjonale krav.

Tilskuddet skal kun gå til opplæring av egne ansatte. Det blir ikke gitt tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er 100 prosent permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb.

Fylkeskommunene støtter normalt inntil 40 prosent av totale kostnader, men det vil gjøres en individuell vurdering per søknad.

Hvem skal man søke om tilskudd?

Søknad om tilskudd skal sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon skal ligge på den enkelte fylkeskommunes hjemmeside.

Ansvaret for BIO-midlene ble flyttet fra NAV til fylkeskommunene fra og med 1. januar 2020.

Saken er hentet fra nho.no

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler