PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Torkild KOrsnes Generalforsamling 2018

- Trekk veksler på Rørentreprenørene Norges ressurser

- En vital organisasjon bygger på vitale medlemmer som tar aktivt del i organisasjonens liv, innledet styreleder Torkild Korsnes i sin velkomsttale til Generalforsamlingen, og minnet om at nettopp det å delta på slike arrangementer er et viktig bidrag til organisasjonens vekst og utvikling. Han påpekte også at medlemmer i større grad bør trekke veksler på de ressurser de har tilgjengelig via medlemskap i Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler