PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

trøndelag rørentreprenørene Norge

Trønder-URO til etterfølgelse

Også blant våre medlemmer i Trøndelag var det mange meninger om de nye salgs og leveringsbetingelsene (FL-VA/VVS) og de forestående endringene i TEK10.

– Møtet startet med at byggebransjens URO-patrulje informerte om deres jobb i Trøndelag. Dette er et utrolig spennende og konstruktivt prosjekt, der en samlet byggenæring har tatt ut jaktlisens for å ta ut de useriøse aktørene i bransjen, sier fagsjef Energi og Miljø i RørNorge, Eli Heyerdahl Eide.

Eide og administrerende direktør i RørNorge, Tor Backe, fortsatte sin landsturné i trønderhovedstaden 6. september, der de fikk info om hvordan URO-patruljen jobber.

– Dette burde kanskje flere av våre avdelinger jobbe med lokalt, sammen med resten av byggenæringen i sin region? Spør Eide.

Hun legger til at dette selvfølgelig burde ha vært en offentlig oppgave, men at uropatruljen viser at ting ikke behøver å ta så lang tid – man må bare være tilstede å forhindre useriøsitet.

– Ikke bare et trøndelagsproblem

Prosjektleder i URO-patruljen, Vidar Sandmyr, opplyser at prosjektet hittil har behandlet 241 saker, som er sendt videre til etater som Arbeidstilsynet, Skattekontoret, Kemnerkontoret, Tollvesenet og NAV.

– Det er vanskelig å anslå hvor mange useriøse bedrifter som har blitt tatt som følge av dette, fordi etatene opererer med taushetsplikt, sier Sagmyr.

Han berømmer arbeidsgivere og arbeidstakere i Sør-Trøndelag for å ha vist stort engasjement og mye giverglede til prosjektet, som har samlet byggebransjen om å knekke arbeidslivsbandittene.

– Vi har blitt vist stor interesse også fra andre deler av landet, og jeg skal mye rundt for å informere om prosjektet i Norge. Det synes vi selvfølgelig er veldig bra, for arbeidslivskriminalitet er jo ikke bare et trøndelagsproblem.

Til Telemark, Vestfold og Buskerud

På samme måte som på medlemsmøtene i Bodø, Svolvær, Narvik og Kristiansand, var RørNorges tema for møtet forslaget til bransjens felles salgs- og leveringsbetingelser (FL VA/VVS 2016) samt TEK 10 og de endringer som er forespeilet med tanke på oppvarming og kjøling.

I ukene som kommet håper vi at medlemmene i Telemark (13.10), Vestfold (21.10) og Buskerud (19.11) også møter mannsterke opp på de varslede medlemsmøtene!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler