PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

are skaar nielsen
Fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge fremhever viktigheten av å ha gode sikkerhetstiltak på plass, slik at næringshjulene fortsetter å gå rundt.

Trygghet for kunde og håndverker

Mange oppdrag i privathjem kan utføres hvis det gjennomføres gode sikkerhetstiltak. Det skal være trygt for både kunde og håndverker. Bransjeorganisasjonene har slått seg sammen om en tiltaksliste som gjør dette mulig.

– Flere kunder er redd for å slippe koronasmittede inn i huset, og rørleggere har også vært redde for å oppsøke potensielt smittede eller syke kunder. Det at vi nå har en slik omforent liste for alle håndverkerne er veldig bra, sier fagsjef for sanitærteknikk, utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Han poengterer at hvis alle forbrukere setter alle jobber på vent, vil det være negativt for hele næringen.

– Vi er avhengige av at hjulene fortsetter å gå rundt. Det er viktig å opprettholde tilbud og etterspørsel for at verden skal gå videre. Slutter man å bruke de tjenestene som er, så vil de til slutt bli borte og da vil man virkelig slite, sier Nielsen.

Avklar smittesituasjon på forhånd

Overordnet skal alle følge rådene som til enhver tid gis fra myndighetene. I tillegg er det utarbeidet en egen sjekkliste som ytterligere skal hindre spredning av smitte.

Alle oppdrag risikovurderes og man skal spørre kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres.

Kunden kontaktes i forkant slik at arbeidsoppgavene er godt beskrevet før håndverker kommer. Arbeidsområdet skal være ryddet og så godt som mulig rengjort. Kun en person skal møte håndverker og vise ham/henne til arbeidsstedet.

Generelle råd om avstand og ikke å håndhilse gjelder selvsagt.

Last ned sjekklisten her

Rene hender, rent arbeidsområde

Håndverker stiller til oppdraget med rene hender, rent utstyr, gjennomfører jobben med det verneutstyr som er nødvendig og forlater arbeidsstedet ryddet.

Ved mistanke om smitte eller at arbeidet skal utføres på en helseinstitusjon, må det vurderes om det er absolutt nødvendig å gjennomføre serviceoppdraget. I så fall må det gjennomføres fullt smitteverntiltak, med smittevernutstyr og vask av verktøy og annet medbrakt utstyr i etterkant. 
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler