PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

birkeland
Administrerende direktør Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret presenterte statistikk og trender i varmepumpemarkedet under Varmepumpekonferansen tirsdag. Foto: Jan Erik Røine.

Varmepumpesalget opp 14 prosent

Det ble solgt 65 000 varmepumper i fjor. Erstatningssalgmarkedet vokser kraftig.

RØRFAG

– 2015 var et berg og dalbane år med rentefall og oljepris som stupte. Samtidig ble aktiviteten i bolig- og byggemarkedet ligge stabilt på et høyt nivå. Det er sjelden at aktiviteten i byggemarkedet går på tvers av andre makroparametere, sa administrerende direktør Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret da han presenterte statistikk og trender i varmepumpemarkedet under Varmepumpekonferansen tirsdag.

Tall fra Prognosesenteret viser at salget av varmepumper totalt økte med 14 prosent i fjor. Totalt ble det solgt 65 000 varmepumper i 2014.

Det ble skiftet varmepumper i 8000 boliger, en vekst på 50 prosent. Av de nye boligene som fikk varmepumper var nær 80 prosent luft/luft varmepumper. Næringsbyggmarkedet gikk ned 16 prosent. 97 prosent av varmepumpene som ble installert i næringsbyggmarkedet var luft/luft varmepumper. 2500 oljefyranlegg ble skiftet ut til fordel for varmepumper i boliger.

– Vi ser nå at erstatningssalgmarkedet er på nesten 50 prosent. Nå kommer dette markedet som vi har snakket om i mange år. Erstatningsmarkedet kommer til å bli den store driveren i salg av varmepumper totalt sett, sa Birkeland.

Hva med 2016?

Ifølge Prognosesenteret vil trenden fra 2015 fortsette i 2016. Markedet for varmepumper vil være stabilt og erstatningsmarkedet vil vokse videre.

Selv om lav oljepris og økt ledighet gir bekymrede husholdninger, er det langt unna lavkonjunktur i forbrukermarkedet. Vi ligger i Europa-toppen når det gjelder oppussing og investeringer gjort i egen bolig, og blir kun slått av Sveits i antall nyoppførte boliger pr. år.

Markedet for næringsbygg (kontor- og forretningsbygg) ser dårlig ut. Men Prognosesenteret tror det offentlige vil benytte seg av ledig kapasitet i byggebransjen til å bygge flere skoler og helsebygg.

– Den store jokeren er utskifting av oljefyrer, sier markedsanalytiker David Lund i Prognosesenteret.

Fakta om VP-markedet

  • Varmepumpesalget økte med 14 % prosent.
  • Det ble solgt 65 000 varmepumper i fjor.
  • Det ble skiftet varmepumper i 8000 boliger, en vekst på 50 prosent.
  • Av de nye boligene som fikk varmepumper var nær 80 prosent luft/luft varmepumper.
  • Næringsbyggmarkedet gikk ned 16 prosent. 97 prosent av varmepumpene som ble installert i næringsbyggmarkedet var luft/luft varmepumper.
  • 2500 oljefyranlegg ble skiftet ut til fordel for varmepumper i boliger.
  • 3 prosent nedgang i antall nyinstallasjoner.
  • Erstatningssalgmarkedet på nesten 50 prosent.
  • 864 423 varmepumper installert/ i drift pr 31.12 2015.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler