PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Vi gratulerer Soltvedt med 90-årsdagen

Ingeniør, tidligere rørleggermester og æresmedlem i NRL, Lyder Emil Soltvedt fra Stavanger er 90 år onsdag 5. november.


KONGENS FORTJENESTEMEDALJE: Æresmedlem Lyder E. Soltvedt (nummer tre fra venstre) under NRLs Generalforsamling og 100-årsjubileum 2013, da han ble tildelt kongens fortjenestemedalje. Her sammen med direktør i NRL, Tor Backe, ordfører i Oslo Fabian Stang og NRLs styreformann Stein Ove Bjelland.

Lyder E. Soltvedt kan se tilbake på 37 års innsats i Teknisk Bureau AS i Stavanger. Han gikk av i 1988, og var deretter i en periode tilknyttet Bergesen d.y. I 1995 opprettet Soltvedt Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Rogaland, som han også var daglig leder for fram til 1998.

Jubilanten er født i Bergen. Etter endt utdanning arbeidet han i fire år som ingeniør ved Bjølvefossen i Ålvik, før han i 1951 ble ansatt som avdelingssjef for rørleggeravdelingen i Teknisk Bureau i Stavanger. I 1968 ble han disponent for VVS avdelingen i samme firma.

Soltvedt har hatt en rekke yrkesrelaterte tillitsverv. Han representerte håndverket og de mindre bedrifters interesser i Skattekomiteen - Sandbergkomiteen av 1966. Videre har han vært president i Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund, formann i Stavanger Håndverks- og Industriforening, formann i Stavanger Rørleggermesterlaug, og styremedlem i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening.

Soltvedt var kjent som en dyktig forhandler, og han var medlem av en rekke av Norsk Arbeidsgiverforenings organer og av Arbeidsgiverforeningens sentralstyre.

I 2013 mottok Soltvedt Kongens Fortjenstmedalje. Han har videre en rekke hederstegn innen rørleggerfaget og i næringslivet, blant annet er han æresmedlem av Norske Rørleggerbedrifters landsforening, og har mottatt Rotarys Paul Harris Fellow for sin samfunnsinnsats

Lyder E. Soltvedt holder seg i god form med svømming og sykling, og han holder seg oppdatert på dagens samfunn gjennom aviser, bøker og samfunnsdebatt på TV.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler