PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

marianne w. røiseland
Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge jobber på spreng fra hjemmekontor for å sikre medlemsbedriftenes interesser i en krevende tid. (Foto: Privat)

Viktig seier for medlemsbedriftene

Regjeringen bekreftet onsdag at den tredje krisepakken skal inneholde en kompensasjonsordning for bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Krisepakken blir presentert fredag.

Bedriftene har mistet store deler av inntekten sin, samtidig som de har store, faste utgifter som må dekkes.

– De trenger kraftfulle tiltak - kreditt og kontanter, og de trenger det nå. Det monner ikke med lån og utsetting av skatter/avgifter alene. Derfor er vi glad for at regjeringen nå bekrefter at det kommer en kompensasjonsordning, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Les om NHO-sjefens forventning her

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) har sammen med de andre bransjeorganisasjonene i BNL bidratt med innspill til tiltak regjeringen kan sette i verk. 

Oppfordrer til å betale før fristen

– Vi er særlig glade for at regjeringen nå gir Statsbygg beskjed om å betale jobber før fristen og sørge for at alle som jobber i prosjekter får betalt. Det er et signal vi håper alle offentlige byggherrer merker seg. Å få betalt for jobben er svært viktig. Men også mange andre grep BNL har spilt inn, som redusert arbeidsgiveravgift og momsfritak, hjelper våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge.

Fredag legger regjeringen frem ny krisepakke, og det er ventet at flere av forslagene vil virke positivt for våre medlemmer.

Rør-Norge står sammen i RørNorge

RørNorge er i jevnlig kontakt direkte og gjennom avdelingskontorene med medlemmer over hele landet. I tillegg møtes både SMB-utvalg og et utvidet Entreprenørutvalg jevnlig via Teams. 

Administrerende direktør i Bravida, Tore Bakke, har gjort en særlig innsats for vårt område.

Bakke har på vegne av Rørentreprenørene snakket de tekniske fagenes sak i gruppen med toppledere som har sin signatur til krisepakken et utvidet BNL-fellesskap har sendt Kommunaldepartementet.

– Tore Bakke har gjort en kjempejobb. Vi er glade for alle bedrifter som nå stiller opp for fellesskapet. Bare det å fortelle om nye utfordringer som dukker opp, eller om effekten av tiltak, er å gi et bidrag, sier Røiseland.

En avgjørende stemme

Hun er opptatt av at RørNorge ikke kan løse alle utfordringene, men vi kan bruke fellesskapet og sørge for innspill. RørNorge har en plass rundt bordet og har tydelige stemmer i fellesskapet som hjelper regjeringen å ta de riktige grepene.

– Alle næringer i hele landet har hundrevis av innspill til politikere. For oss er det om å gjøre å bruke kanalene som har sterkest stemme. Det har NHO, og gjennom BNL blir vi lyttet til. Jo bedre vi har klart å fange opp hverdagene til medlemmene våre, desto mer treffsikre kan vi prøve å få tiltakene, sier direktøren.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler