PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Viktige lovendringer trer i kraft 1. juli

Her får du full oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven og reglene for permittering.

NHO

Stortinget har vedtatt flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha stor betydning for deg som arbeidsgiver.

Økt adgang til midlertidig ansettelser

For å gi bedriftene en større mulighet til å teste ut om det er marked for å flere arbeidsplasser er det nå anledning  til å ansette midlertidig i inntil ett år på generelt grunnlag. Denne muligheten til midlertidig ansettelser kommer i tillegg til de mulighetene som ligger i regelverket pr. i dag.

Aldersgrensene heves
Fra 1. juli endres adgangen til å ha  bedriftsinterne aldersgrense fra 67 år til 70 år, men det er gitt overgangsordninger for de bedriftene som har bedriftsinterne aldersgrenser pr i dag. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år.

Mulighet for fleksibel arbeidstid

Nye regler for arbeidstid vil gjøre det mer fleksibelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir muligheter for å jobbe mer i perioder det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i roligere perioder.

Endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler