PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Vil gjøre det vanskelig å være useriøs

BNL har nedsatt et utvalg som har vurdert hvilke tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i bygg- og anleggsnæringen. Dette fordi den obligatoriske, lokale godkjenningen bortfaller samtidig som regjeringen ønsker å videreføre dagens sentrale godkjenning som frivillig ordning.


MOT SVART ARBEID: Hensikten med BNLs forslag til Sentral Godkjenning er at man skal komme svart arbeid og useriøse aktører i byggebransjen til livs. Bildet: Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes. (Foto: BNL)

Det er på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at BNL har nedsatt dette utvalget.

Utvalget står samlet bak en omfattende rapport som foreslår tiltak som skal sikre kvalifikasjoner og bekjempe useriøse aktører i næringen.

BNL mener at tiltakene bør gjennomføres samlet for å oppnå ønsket resultat. De omfatter:

  • Etablering av en ny Sentral Godkjenning
  • Utvidelse og forbedringer i ID-kort ordningen
  • Etablering av ny registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no)
  • Sterkere og mer målrettet tilsyn og myndighetskontroll.
  • Automatisert tilgang på informasjon fra offentlig register

Må vise til etterprøvbar dokumentasjon

Det er nødvendig å vise til etterprøvbar og korrekt dokumentasjon for å sjekke om en mulig kontraktspart eller et ansvarlig foretak er seriøst etter plan- og bygningsloven, og har de nødvendige kvalifikasjoner.

Utvalget anbefaler bedre samarbeid mellom ulike myndighetsorganer og tilrettelegging for automatisk informasjonsflyt. Dokumentasjonen bør kunne sjekkes automatisk i sanntid.

For å sikre bedre kvalitet og seriøsitet i ROT-markedet, foreslår utvalget at ny Sentral Godkjenning også omfatter tiltak som ikke er belagt med ansvar etter plan- og bygningsloven.

Skal lønne seg å være godkjent

Det må lønne seg å være godkjent i ny Sentral Godkjenning. Som incitament foreslår utvalget derfor at byggverk skal kunne tas i bruk uten midlertidig brukstillatelse når det brukes godkjente foretak i hele kontraktskjeden.

Videre foreslår utvalget at påseplikten og kontrollplikten av gjeldende krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt ved bruk av godkjente foretak.

Her kan du lese kortversjonen av rapporten

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler