PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

tor backe
Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge er klar på at det ikke gavner noen å snakke ned yrkesfagene.

Vil ha slutt på svartmaling av yrkesfagene

I novemberutgaven av Byggeindustrien gikk administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge ut mot enkelte aktørers svartmaling av håndverksfag i media.

– De snakker ned både fag og bransjer. Det er svært skadelig for det arbeidet vi driver og som er bygget opp gjennom mange år. Slike utspill befester mange foreldre og ungdommers fordommer mot fagutdanningen. Det har vi ikke råd til, sier Backe til Byggeindustrien.

Han reagerer på enkeltaktører som har frarådet ungdom å søke seg til byggfag i media.

Dersom vi skal sikre fremtidens byggenæring, er det nødvendig å synliggjøre de positive sidene ved fagutdanningen, mener Backe. Spesielt siden NHOs kompetansebarometer viser at det vil være enda større behov for fagarbeidere i fremtiden, er det viktig å motivere ungdom til å søke mot disse fagene – i stedet for å senke håndverksfagenes status.

Kompetanse og rekruttering må prioriteres

Rørentreprenørenes 13 opplæringskontorer landet over gjør en knakende god jobb med å administrere alt som har med lærlinger å gjøre, både praktisk og administrativt. Mye på grunn av den utrettelige innsatsen de gjør, rekrutteres det jevnt 500 rørleggerlærlinger per år.

Rørbransjen er dermed ikke den bransjen som sliter mest, men Backe spår at om vi gjør den samme feilen som i nedgangstidene på 90-tallet, og prioriterer oppdrag for bedriftene fremfor utdanning, vil dette kunne snu den nåværende positive trenden.

Han oppfordrer også andre håndverksbransjer til å satse sterkt på opplæring og rekruttering.

Større utdanningsinnflytelse fra rørbransjen

Under Rørentreprenørenes stand og norgesmesterskap i rørleggerfaget på Bygg Reis Deg 2015, kom kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk.

Han roste rørbransjen for god rekrutteringsflyt, og ga også tydelige signaler om at bransjen kan være med og påvirke utdanningen.

– Blant annet er vi opptatt av å få rene VG2-fag med spesialisering, sier Backe til Byggeindustrien.

Han avslutter intervjuet med å fremholde at det ikke er så svart som man vil ha det til når det gjelder yrkesfagenes fremtid. Rørentreprenørene Norge støtter NHOs linje om at det nå er lenge siden man har sett større momentum for yrkesfagene, og at vi som kunnskapsnasjon nå må gripe denne muligheten til å satse enda mer på fagarbeidere.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler