PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Statsråd Anniken Haugli, konserndirektør Bygg Hans Olav Sørli fra Veidekke og administrerende direktør Jon Sandnes fra BNL under besøk på byggeplass i juni 2019. (Foto:Veidekke)
Statsråd Anniken Haugli, konserndirektør Bygg Hans Olav Sørli fra Veidekke og administrerende direktør Jon Sandnes fra BNL. (Foto:Veidekke)

Vil stoppe ulovlig innleie

Arbeidsminister Anniken Haugli vil gi Arbeidstilsynet rett til å stoppe ulovlig innleie. Forslaget er nå sendt på høring.

– Arbeidstilsynet gis nå makt og myndighet til å stoppe ulovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det vil virke preventivt. Reglene blir underlagt offentligrettslig håndheving i tillegg til privatrettslig håndheving, sier Haugli til Dagbladet.

Uttalelsen kom da arbeidsministeren besøkte Tullinløkka i Oslo sentrum, der Veidekke bygger nye lokaler for juridisk fakultet i regi av Entra.

Må etterleve reglene

I høringsnotatet utdyper departementet at utviklingen på området tilsier et behov for å styrke håndhevingen av innleiereglene.

– For at innleiereglene skal fungere etter sin hensikt er det viktig at reglene følges. Det er sentralt at misbruk og brudd kan håndheves på en effektiv måte. Brudd på innleie- og likebehandlingsreglene er ikke bare uheldig for den enkelte arbeidstaker, men kan også få uheldige samfunnsmessige konsekvenser og uheldige konkurranseforhold for seriøse virksomheter som følger reglene, står det blant annet i notatet.

– Dette er absolutt noe BNL støtter. Vi tror at for å begrense ulovlig innleie, så er det viktig at Arbeidstilsynet også får mulighet til å sjekke utleiebedriftene. BNL støttet også intensjonen i forslaget og ba departementet vurdere det under høringsprosessen i fjor, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Fristen for å komme med høringssvar er satt til 15. september.

Her kan du lese høringsforslaget.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler