PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Organisasjonen

Rørentreprenørene Norge (tidl. NRL) ble stiftet i 1913, og er en landsomfattende bransjeorganisasjon for rørleggerbedrifter Organisasjonen har rundt 620 medlemsbedrifter og er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Organisasjonen har 15 avdelinger spredt strategisk rundt i landet, slik at vi kan yte best mulig for alle våre medlemmer - uavhengig av hvor de er lokalisert.

Hver avdeling har sitt styre, og de er enten direkte tilknyttet, eller har et svært tett samarbeid med de lokale opplæringskontorene innen rørfag. Flere avdelingsledere er også ledere for opplæringskontor, som igjen har sitt styre og er juridisk uavhengig av Rørentreprenørene Norge.

I dag jobber organisasjonen for å knytte tettere bånd mellom opplæringskontorer og avdelinger, noe vi mener er til det beste for hele bransjen og vårt rekrutteringsarbeid.

Organisasjonen driver utbredt rekrutteringsarbeid i samarbeid med verdikjeden og de lokale opplæringskontorene, og deltar årlig med kandidater i Yrkes-NM og Bygg Reis Deg.
 
Rørentreprenørene Norge har hovedkontor på Majorstuen i Oslo, og 15 lokale avdelinger. Det er etablert rene opplæringskontorer i tilknytning til avdelingskontorene.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler