PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Marianne W. Røiseland

  /

  Administrerende direktør

  Adm. leder sekretariatet
  Sekretær GF og styre
  Næringspolitikk
  NHO, BNL, GCP-Europe
  Rørentreprenørene Norges avdelinger

 • Oddgeir Tobiassen

  /

  Direktør kompetanse og utvikling

  webSystem
  RS kalk/Cordel
  Kompetanseutvikling og utdanning
  Videreutdanning
  Kvalitetssikring HMS/DDV/FDV
  Akkordtariff - kalkulasjon
  Kursutvikling og undervisning
   

 • Martin Andersen

  /

  Fagsjef kvalitetssikring

  WebSystem

  Kvalitetssikring HMS/DDV/FDV

  Mesterutdanningen

  Kursinstruktør

  Utviklingsarbeid

 • Are Skaar Nielsen

  /

  Fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering

  Fagteknikk - Grunnopplæring
  Kursinstruktør
  Utviklingsarbeid
  Vannskadeprosjekt – oppfølging og videreføring
  Yrkes-NM
  Faglærersamlinger

  95526270
 • Eli Heyerdahl Eide

  /

  Fagsjef energi og miljø

  Lede organisasjonens arbeid innenfor energi og miljø
  Oppfølging av medlemsbedrifter
  Representant i relevante faglige fora
  Avdelingenes kontaktperson utad
  Medlemshåndtering

  99244779
 • Randi Helen Nodeland

  /

  Kommunikasjonsrådgiver

  Kommunikasjonsfaglig rådgivning

  Pressearbeid

  Internkommunikasjon

  Nettredaktør Rornorge.no

  Nyhetsbrev, Årsberetning og trykksaker

 • Anne Lise Ihle

  /

  Adm. sekretær

  Kontoradministrasjon
  Generalforsamlinger, styremøter, entreprenørkonferanser – teknisk gjennomføring
  IK- håndbok
  Innkjøp og vedlikehold
  Ajourhold kontoplan og prosjekter
  Saksarkiv – ajourhold og oppdatering
  Medlemshåndtering

 • Ingebjørg Martinsen

  /

  Kurs- og kompetansekonsulent

  Kurs /konferanser, faglærersamlinger - teknisk gjennomføring
  Yrkes-NM - praktisk gjennomføring
  Kontakt med opplæringskontorene og fagskolene
  Læremateriell – salg
  webSystem – salg og vedlikeholdskontrakter
  RS-Kalk Cordel – sekretariat

 • Trond Martinussen

  /

  Advokat

  Juridisk bistand til medlemsbedrifter

  Kursing og informasjon

  Håndverkerklagenemnda – nemndsmedlem/sekretær

  Næringspolitikk og rammevilkår for rørbransjen

  Medlemsfordeler – oppfølging og samarbeid med aktuelle parter

  Rørentreprenørenes Arbeidsgiverutvalg – sekretær

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler