PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Rørentreprenørenes Opplæringskontor - Telemark

Rørentreprenørenes Opplæringskontor kan garantere en god og sikker fagutdannelse i en av våre medlemsbedrifter. Vår oppgave er å følge opp lærlingene ute i våre opplæringsbedrifter og sørge for full opplæring i henhold til læreplanen. Vi holder også flere kurs for våre lærlinger. Blant annet våtromskurs, sveisekurs og utvidet teoriundervisning.

Etter fullført læretid avlegges svenneprøven på opplæringskontorets prøvestasjon på Rødmyr
For å ivareta fagutdannelsen på best mulig måte har vi et godt samarbeid med Skogmo VGS, Fagopplæring, Rørentreprenørene Norge, andre opplæringskontorer og våre medlemsbedrifter.

Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med deg, og påtar seg ansvaret for at opplæringen skjer i henhold til Opplæringslova og læreplanen i en av våre medlemsbedrifter.

Gjennom hele læretiden vil Opplæringskontoret følge deg opp ved å:
- Tegne lærekontrakt med deg og setter deg inn i dine rettigheter og plikter.
- Påse at halvårlige vurderingssamtaler med lærlingen blir gjennomført, med skriftlig tilbakemelding          om lærlingens faglige utvikling og mål for kommende halvår.
- Påvirke bedriften til å gi nødvendig opplæring som lærlingen har rett til etter læreplanen.
- Sørge for at lærlingen blir meldt på nødvendig teoriundervisning som lærekontrakten krever.
- Arrangere kurs og lærlingskole, som styret finner nødvendig for å sikre god kvalitet på opplæringen.
- Melde lærlingen opp til svenneprøven

Læretiden for rørleggerfaget ble 4,5 år fra august 2008.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med Rørentreprenørenes Opplæringskontor  - Telemark

 

Roar Aasen - Daglig leder 
Tlf. 934 46 644
   
Silje Tollefsen - Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Tlf.  466 26 556

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler