PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Personlige varamenn

Distrikt 1
Hans W. Helland
Nilsson Mo AS 
Høvleriv. 10
8607 MO I RANA

Telefon: 75 12 78 80
Telefaks: 75 12 78 88
Mobil: 97 19 43 16
E-post: hans.helland@nilsson.no

Distrikt 2
Tore Granbo
K. Lund AS
Tempevegen 15
7037 TRONDHEIM

Telefon: 73 93 00 00
Mobil: 911 53 957
E-post: tore.granbo@klund.no

Distrikt 3
Petter Teige
Anders O. Grevstad AS
Conrad Mohrsvei 15
5072 BERGEN

Telefon: 55 30 69 00
Mobil: 932 33 132
E-post: petter.teige@grevstad.no

Distrikt 4
Odd Inge Nygaard
Oras AS, Sandnes
Nikkelveien 10
4312 SANDNES

Telefon: 41 73 20 00
Mobil: 963 68 760
E-post: oin@oras.no

Distrikt 5
Lars Knut Aske
Aske Rørleggermester AS
Ternev. 14
4621 KRISTIANSAND

Telefon: 38 01 61 24
Mobil: 90 87 64 48
E-post: lars-knut@askeror.no

Distrikt 6
For tiden ingen.

Distrikt 7
For tiden ingen.

Distrikt 8 I
Knut Jensen
Eriksen & Jensen AS
Gjerdrumsvn. 10 C
0484 OSLO

Telefon: 22 02 12 00
Mobil: 922 36 360
E-post: knut@ejas.no

Distrikt 8-2
Odd Pedersen
Assemblin Rør AS, Divisjon Rør/Prosjekt Oslo
Brobekkveien 80
0582 OSLO

Telefon: 22 91 74 00
Mobil: 916 87 431
E-post: odd.pedersen@assemblin.no

Distrikt 9
Tor Erling Andersen
NRA Øst AS
Lørenskogvn. 75
1470 LØRENSKOG

Telefon: 21 42 31 31
Mobil: 908 56 134
E-post: tea@nraost.no

Distrikt 10
Ole Harald Vadseth   
Bravida Norge AS
6002 ÅLESUND

Telefon: 70 12 88 75
Mobil: 905 211 29    
E-post: johan@jdolmen.no

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581