PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Ta grep, før du blir tvunget!

  – Kan du forstå hvorfor dette skal pakkes inn i all denne emballasjen?
 • – Vi bygger mindre miljøriktig nå enn for få år siden

  André Brog i Telerør AS fikk seg en overraskelse da han nylig skulle prosjektere et boligkompleks i Telemark.
 • Seier smaker best når den koster

  Det er mye av det arbeidet en bransjeorganisasjon driver med som krever tid, kløkt og svette. Men så er det særlig gledelig å høste resultater av hardt arbeid.
 • Skap sunn konkurranse

  – Jeg blir oppgitt. Da vi bygde ny skole her, var det knapt noen lokale leverandører, forteller Randulf Wara, daglig leder i AS Varme og Sanitær i Kirkenes.
 • - Nei takk, til opplæring i vikarbedrift

  I høst søkte et bemanningsbyrå i Oslo om å få bli opplæringsbedrift for lærlinger i et av byggfagene. Vi tror det gir dårligere tilbud til ungdom, skriver administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i en kommentar til søknaden fra vikarbyrået.
 • Kontroll og fast ansatte, ja takk!

  - Alle har vel hørt om den voldsomme og økende arbeidslivskriminaliteten. Bildet er tegnet svart. I svarte bilder forsvinner detaljer og nyanser, skriver administrerende direktør Marianne Røiseland i denne kommentaren om innleie og Oslo-modellen.
 • Bli rørlegger - jakten på ungdommen

  I 2025 vil Norge ifølge SSB mangle 90.000 fagarbeidere - åpenbart et stort samfunnsproblem. Uten forkleinelse for ungdommen er dette neppe et problem som opptar dem særlig i hverdagen. For ungdom handler yrkesvalg mest om å velge en utdanningsvei med trygge, gode og interessante framtidsutsikter....
 • "Tett på Trondheim" – et spennende tiltak mot svartarbeid

  "Tett på Trondheim" er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Skatteetaten og Arbeidstilsynet hvor ambisjonen er å kontakte alle som sender inn en byggesøknad eller kjøper en bolig i løpet av et år. Bakgrunnen for det igangsatte prosjektet er en bred erkjennelse om at svart arb...
 • Provokasjon fra statsråden

  NHO, BNL og Rørentreprenørene Norge har gjennom mange år arbeidet for et mer seriøst arbeidsliv innenfor byggenæringen. I 2014 overrakte BNL næringens rapport "Enklere å være seriøs". Jan Tore Sanner ga ros til næringen, ga uttrykk for at myndighetene ville videreutvikle den sentrale go...
 • Byggenæringen trenger flere kvinner!

  De som har forsket på andelen kvinner på arbeidsplasser har kommet frem til at det først er når kvinneandelen når 20% at jentene slutter å skille seg ut og får det bedre på jobb. Så målet for Rørentreprenørene Norge må være å få en kvinneandel på denne størrelsesorden blant fagarbeidere i byggenæ...
 • Takk og farvel til oljefyren

  - Nå må rørbransjen rydde tid i kalenderen, kommenterer Eli Heyerdahl Eide, fagsjef Energi og Miljø i Rørentreprenørene Norge i Rørfag. Kommentaren ble publisert i forbindelse med at regjeringen kunngjorde forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
 • Fjernvarme frelser oss fra strømfella…

  I Dagens Næringsliv 10. mai advarer Tore Strandskog NELFO og Per Jaegtnes i Elektroforeningen det norske folk mot fjernvarmeutbygging i Norge. At de som produserer panelovner og legger strømkablene frem til ovnene ikke ønsker konkurranse, trenger man ikke å være rørlegger for å forstå. (Denne ...
 • Har vi glemt at vi bygger for å bo?

  Endringene som foreslås i TEK 17 viser at myndighetene har liten forståelse for at det handler om å bo - ikke bare om å bygge. Norske arkitekter har sett dette og advarer mot konsekvensene. Dette har skapt reaksjoner fra eiendoms- og utbyggersiden som i et oppslag i Estate Nyheter og bombastisk k...
 • Fryktbasert regelverk?

  Arvid Aalen fra Geberit tar til orde for at dagens regelverk om vannskadesikkerhet er basert på frykt for vannskader. Han mener også at fokuset på lekkasjestoppere har blitt en sovepute for aktørene i bransjen. I Rørentreprenørene Norge har vi internt diskutert denne problemstillingen etter Aalen...
 • Kollektiv advokatforsikring for næringslivet

  Ikke bare vanlige forbrukere sliter med dyre advokathonorarer. Dette gjelder også foretak av alle størrelser – dog slik at de største vanligvis har større ressurser enn de små til både å engasjere advokater og betale saksomkostninger. Med dette som bakgrunn inngikk Rørentreprenørene Norge for et ...
 • Fagutdanning i medvind

  SSB anslår at vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2025. Det representerer en stor samfunnsutfordring og har dreid politikernes fokus mot fagutdanningen i landet. Omtalen av yrkesfag har dermed fått en real oppsving, skriver Tor Backe.
 • Misvisende om boligkostnader

  Den siste månedens debatt om boligprisveksten har i mange tilfeller hatt et underlig utgangspunkt. I Rørentreprenørene Norge synes vi det er en avsporing å trekke byggekostnader inn i diskusjonen, når det er så åpenbart at de galopperende prisene skyldes et boligmarked i ubalanse. Kommentaren b...
 • Fremhev nyansene innenfor yrkesfagene

  Rørentreprenørene Norge opptatt av å balansere bildet når mediene forteller omdårlig rekruttering til yrkesfagene, og om arbeidsforhold preget av økende konkurranse fra uregulert og billig arbeidskraft. Les brevet sendt til til Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen hvor vi ber dem nyansere de...
 • Den vannbårne festen er langt fra over

  I en kommentar i VVS-forum erklærer Per Jæger den vannbårne festen i rørbransjen for over. Realiteten er at de siste årene har vært et vorspiel i varmebransjen – ikke et nachpiel.
Viser fra 1 til 20 av totalt 29 artikler

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler