PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Takk og farvel til oljefyren

  - Nå må rørbransjen rydde tid i kalenderen, kommenterer Eli Heyerdahl Eide, fagsjef Energi og Miljø i Rørentreprenørene Norge i Rørfag. Kommentaren ble publisert i forbindelse med at regjeringen kunngjorde forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
 • Fjernvarme frelser oss fra strømfella…

  I Dagens Næringsliv 10. mai advarer Tore Strandskog NELFO og Per Jaegtnes i Elektroforeningen det norske folk mot fjernvarmeutbygging i Norge. At de som produserer panelovner og legger strømkablene frem til ovnene ikke ønsker konkurranse, trenger man ikke å være rørlegger for å forstå. (Denne ...
 • Har vi glemt at vi bygger for å bo?

  Endringene som foreslås i TEK 17 viser at myndighetene har liten forståelse for at det handler om å bo - ikke bare om å bygge. Norske arkitekter har sett dette og advarer mot konsekvensene. Dette har skapt reaksjoner fra eiendoms- og utbyggersiden som i et oppslag i Estate Nyheter og bombastisk k...
 • Fryktbasert regelverk?

  Arvid Aalen fra Geberit tar til orde for at dagens regelverk om vannskadesikkerhet er basert på frykt for vannskader. Han mener også at fokuset på lekkasjestoppere har blitt en sovepute for aktørene i bransjen. I Rørentreprenørene Norge har vi internt diskutert denne problemstillingen etter Aalen...
 • Kollektiv advokatforsikring for næringslivet

  Ikke bare vanlige forbrukere sliter med dyre advokathonorarer. Dette gjelder også foretak av alle størrelser – dog slik at de største vanligvis har større ressurser enn de små til både å engasjere advokater og betale saksomkostninger. Med dette som bakgrunn inngikk Rørentreprenørene Norge for et ...
 • Fagutdanning i medvind

  SSB anslår at vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2025. Det representerer en stor samfunnsutfordring og har dreid politikernes fokus mot fagutdanningen i landet. Omtalen av yrkesfag har dermed fått en real oppsving, skriver Tor Backe.
 • Misvisende om boligkostnader

  Den siste månedens debatt om boligprisveksten har i mange tilfeller hatt et underlig utgangspunkt. I Rørentreprenørene Norge synes vi det er en avsporing å trekke byggekostnader inn i diskusjonen, når det er så åpenbart at de galopperende prisene skyldes et boligmarked i ubalanse. Kommentaren b...
 • Fremhev nyansene innenfor yrkesfagene

  Rørentreprenørene Norge opptatt av å balansere bildet når mediene forteller omdårlig rekruttering til yrkesfagene, og om arbeidsforhold preget av økende konkurranse fra uregulert og billig arbeidskraft. Les brevet sendt til til Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen hvor vi ber dem nyansere de...
 • Den vannbårne festen er langt fra over

  I en kommentar i VVS-forum erklærer Per Jæger den vannbårne festen i rørbransjen for over. Realiteten er at de siste årene har vært et vorspiel i varmebransjen – ikke et nachpiel.
 • Yrkesfag 2020 på ville veier

  Helt siden 1986 har opplæringskontorene for yrkesfag vært en sentral brikke i utdanningen av fagarbeidere i Norge, nå står de i fare for å forsvinne.
 • FREMTIDEN ER VANNBÅREN i norske bygg

  For ett år siden i disse dager ble fagsjef energi og miljø ansatt i Rørentreprenørene Norge. På styremøte 18. februar besluttet styret å opprette et Faglig råd Energi og Miljø for å forankre arbeidet vi gjør hos medlemmene.
 • Nyttige endringer i SAK og TEK?

  Flere medlemmer har "over natten" mistet tiltaksklasser ved fornyelse av sentral godkjenning og mange forstår ikke forholdet mellom forskrift og veiledning rundt de nye energiforskriftene
 • Seriøsitet må være en selvfølge

  I sitt blogginnlegg publisert i blant annet Rørfag, kritiserer Knut Olav Knudsen bransjen basert på en enkeltsak. Skal vi klare å ta utfordringene i bransjen seriøst, bør vi heller løfte det opp på et høyere nivå og jobbe sammen for å sikre seriøsitet på tvers av fagfelt.
 • Yrkesfag - bare sorgen?

  De siste månedene har Rørentreprenørene Norge observert en positiv utvikling i myndighetenes vilje til å tilpasse fagutdanningen til bransjens behov. Samtidig ser vi at det er de negative stemmene som tar plass i samfunnsdebatten. Dette må vi gjøre noe med!
 • 40 prosent er lite ambisiøst

  Rørentreprenørene Norge berømmer Statsbygg for å sette fokus på fagkompetanse på byggeplassen, men mener at kravet på 40 prosent faglærte er for lite ambisiøst.
 • Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen

  I forbindelse med årets kommunevalg har Rørentreprenørene Norge satt fokus på fagutdanningen gjennom prosjektet "Master til mester". Vi har utviklet en liste med 10 punkter som oppsummerer hva rørbransjens selv mener vil bidra til en forbedret rørleggerutdanning. Sammen med flere kje...
 • Ønsker eget Vg2 for rørleggerfaget

  Rørentreprenørene Norge mener det er udiskutabelt behov for et eget Vg2 i rørleggerutdanningen. Allerede i 2010 sendte vi en søknad til Kunnskapsdepartementet som ble avslått. Fem år senere har bransjen fortsatt et sterkt ønske og et stort behov for et alternativ til dagens Vg2 KEM. Rørentrepren...
 • Rørentreprenørene Norge mener

  Forslag til nye energiregler – to skritt tilbake? På bakgrunn av DiBKs forslag til nye energiregler i teknisk forskrift som ble sendt ut på høring den 16. februar 2015, kan man stille seg spørsmålet om hvilke formål de nye energiregler skal fremme.
Viser fra 21 til 38 av totalt 38 artikler

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler