PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsfoto vann

Krise om vannet blir borte

Rent vann og avløp som fungerer, er avgjørende for å redusere smittespredning. Rørentreprenørene Norge oppfordrer Miljødirektoratet til å inkludere rørfaget i definisjonen av samfunnskritisk.

Rent vann og avløp som fungerer, er avgjørende for å redusere smittespredning. Rørentreprenørene Norge oppfordrer Miljødirektoratet til å inkludere rørfaget i definisjonen av samfunnskritisk.

Fra før er det offentlige avløpsanlegget definert som samfunnskritisk. Den siste delen av et velfungerende system, rørene inn og ut av bygg og boliger, er ikke med. 

– For å hindre smitte av sykdom er god hygiene viktig. God hygiene krever rent vann og et fungerende avløp fra bolig til avløpsnettet. Det er viktig at dette arbeidet defineres som samfunnskritisk, mener Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Avklaring i forkant

Rørentreprenørene jobber gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL) for å skape forståelse hos myndighetene for at den livsviktige delen av rørarbeidet defineres som samfunnskritisk. 

– Vi kan når som helst komme i en situasjon der karanteneregler blir utvidet, eller det kommer pålegg knyttet til verneutstyr. Derfor er det viktig nå å komme på listen over personell som utfører samfunnskritiske oppgaver, sier Røiseland.
 
Rørentreprenørene Norge frykter en situasjon der smitte spres fordi rørleggeren ikke får gjort jobben sin.

Personell som står på listen over dem som har en samfunnskritisk funksjon, kan i dag ha krav på barnehageplass. Rørentreprenørene sier det ikke er mulighetene for barnehageplass som har gjort at organisasjonen jobber for å komme på listen, men en situasjon der nye tiltak bli satt i gang.

– Vi må få avklart om rørleggeren kan utføre en kritisk jobb også under strengere karanteneregler og i en situasjon der smittvernutstyr er helt nødvendig for å jobbe trygt, sier Røiseland.
 

Slik har Rørentreprenørene beskrevet de samfunnskritiske oppgavene:

Sanitær-installasjoner i boliger:
Kvalifisert personell (rørleggere) fra rørentreprenører er i beredskap for utrykning ved akutte behov ved brudd/og eller sviktende vanntilførsel – eller tilstopping/og eller brudd på avløpsledninger som trengs for forsvarlig hygiene. 
For sameier og borettslag er personell fra rørentreprenører i beredskap og reguleres ofte i inngåtte serviceavtaler.
For eneboliger: Benyttes Google søk "Rørleggervakt - sted" eller lokal rørlegger. 

Sanitær, gass og trykkluft-installasjoner i sykehus- og institusjoner:
Kvalifisert personell (rørleggere) som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift og vedlikehold av sanitær, gass og trykkluftinstallasjoner. Personell fra rørentreprenører er i beredskap og reguleres ofte i inngåtte serviceavtaler

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler