PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsbilde
(Illustrasjonsbilde)

Krisen biter seg fast

90 prosent av medlemmene i Rørentreprenørene Norge har merket lavere etterspørsel som følge av koronakrisen. Det begynner å bli kritisk.

To ganger i uken sender NHO ut en spørreundersøkelse til medlemmer. Den siste ble besvart onsdag og torsdag denne uken og bekrefter det dystre bildet fra tidligere undersøkelser.

I undersøkelsen som ble presentert sist fredag, sa 30 prosent av respondentene fra Rørentreprenørene Norge at det var en reell risiko for at bedriften vil gå konkurs. Nå har tallet falt til 22 prosent. 23 prosent sier bedriften mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid, ned fra 25 prosent.

Mindre endringer i svarene kan skyldes tilfeldige variasjoner, forskjeller i hvem som besvarer undersøkelsen og stemingsskifter.

Private bremser mest

Selv om andelen som svarer at bedriften har gjennomført permitteringer synker noe, 55 prosent i denne undersøkelsen mot 67 prosent forrige gang, er faren fortsatt stor.

– Det er kritisk i servicemarkedet. Privatpersoner har trukket tilbake og utsatt arbeid rørleggerne skulle utføre. Mange steder er det full stans i privatmarkedet, det viser også den siste undersøkelsen NHO har foretatt. For to uker siden hadde halvparten av bedriftene foretatt permitteringer, nå sier mer enn 75 prosent av bedriftene at de kan måtte gå til permittering. Det haster med å få gang jobbene særlig i privatmarkedet. For rørleggerbedriftene er krisen størst i det markedet, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Faktisk er det 76 prosent som sier ja på spørsmålet "Kan det bli aktuelt for din bedrift å permittere ansatte om kort tid som følge av problemer knyttet til korona-viruset?". Den tilsvarende andel for alle medlemmene i Byggebransjens Landsforbund (BNL) er 62 prosent, og for hele NHO 69 prosent.

I NHO generelt er det 38 prosent som svarer at de har permittert ansatte, og 20 prosent sier de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. To prosent av NHO-bedriftene har gjennomført oppsigelser på grunn av korona-krisen, og ni prosent har planer om det. For medlemmer i Rørentreprenørene Norge er andelene henholdsvis en og syv prosent.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler