PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Dette må arbeidsgiver gjøre

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar

NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgiverne for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao "full lønn" i 18 dager.

NAVs løsning for å kunne utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert, og lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere som ikke har fått forskuttert lønn, er nå klar.

NAV: Lønnskompensasjon og refusjon - arbeidsgivers innmelding

Arbeidsgivere må gjøre to enkle ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte blir utbetalt:

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn.
    Her kan du sjekke hva du har meldt inn i A-meldingen.
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er på plass via min side på nav.no. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV kunne utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.

Les mer om kompensasjonsordningen

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp; ta kontakt med vår advokat Trond Martinussen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler