PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge

Tre råd før sommeren

1) Fortsett å vaske hender og utstyr. 2) Ikke påta deg unødvendig risiko. 3) Rydd plass til høstens lærlinger.

Direktørspalten i Rørfag av Marianne W. Røiseland

I skrivende stund er det en nervøs optimisme i bransjen vår. For de aller fleste bedrifter ser det lysere ut enn fryktet i midten av mars. Men fortsatt er det usikkert hvordan det blir med ordretilgangen etter sommeren og over nyttår.

Mange rørbedrifter lever på kontrakter inngått før koronaen, men andelen nye oppgaver har økt den siste tiden. I privat- og servicemarkedet melder våre avdelingskontor at forholdene har blitt noe bedre, de er ikke lengre full stans. 

Jeg skriver denne spalten den dagen da det er 37 mennesker innlagt på norske sykehus med covid-19. Det er en dag uten nye smittetilfeller. I morges våknet jeg til gladmelding fra Statistisk Sentralbyrå. Detaljhandelen har hatt en kraftig oppgang i april, hele 4,8 prosent opp, sammenlignet med i mars. Det tolker økonomer som at folk føler seg trygge. Vi står slett ikke overfor noen økonomisk ruin. Det er godt nytt for alle i servicemarkedet. Vi kan håpe at forbrukerne også tør investere i nye bad og andre gode prosjekter som hever boligen, - og gir arbeid.

Akkurat nå kan vi kjenne på en forsiktig optimisme i annerledeslandet Norge. Men samtidig må vi være føre-var. Slik helsesektoren har brukt de siste par månedene til å skaffe utstyr, så bør også alle rørbedrifter sørge for å ha verneutstyr og håndsprit for et mulig nytt smitteutbrudd. Og det er ingen grunn til å slutte å vaske hendene! Klarer vi å holde smitten unna så bidrar vi ikke bare til å holde folk i livet, vi bidrar også til at det er arbeid for alle, i alle markeder.

RørNorge har, sammen med særlig EBA, Nelfo og VKE, jobbet mye de siste ukene for å redusere risiko knyttet både til korona og valuta i nåværende og fremtidige kontrakter. Denne grupperingen, med EBA i førersetet har blitt enige om en fellesforståelse med de store offentlige byggherrene. Det er bra, og det bidrar til større ro for våre medlemsbedrifter i dette markedet. Men det gjør det ikke mindre viktig å lese alle kontrakter nøye. Uforutsigbare forhold, enten det er valuta eller korona, er det ingen mening i at håndverkere skal ta ansvaret for. Det er et byggherreansvar.

Det siste rådet handler om lærlinger. Under finanskrisen for et tiår siden gikk det riktig galt fordi mange bedrifter tok inn for få lærlinger. Det er mangel på håndverkere i Norge, det var det før koronaen og det er det etter. Vi trenger flere, og ikke færre lærlinger fra høsten. Den som tar inn en ekstra lærling bidrar til å sikre egen bransje. På den måten hindrer vi at mer rørarbeid sendes ut av landet eller blir utført av mer innleid arbeidskraft.

Ved å følge rådene; vask hender og utstyr, pass på kontraktene og ta inn lærlinger, er alle med på en dugnadsinnsats for en sterk, sunn og smittefri rørbransje.

God dugnadssommer!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler