PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Servicetekninker - KEM

Serviceteknikerutdanningen inngår som en del av fagteknikerutdanningen i studieretning for Klima-energi-miljø i bygg (KEM).

 

De klimatekniske anleggene i bygg representerer stadig større verdier i forhold til byggets totale kostnader. Et moderne bygg inneholder tekniske anlegg som skal ivareta brukernes behov for et godt inneklima og god komfort. Anleggene blir stadig mer automatisert for å begrense energikostnadene. Dessuten er moderne tekniske anlegg miljøvennlige og har minimale utslipp av forurensninger. Anleggene er verdifulle, både for eier og for samfunnet. Det stilles strenge krav til prosjektering og utførelse for å gjøre anleggene gode nok. Behovet for riktig bruk, drift og vedlikehold er også større enn noen gang.

 

EU har vedtatt et nytt direktiv om energibruk i bygg.
Direktivet skal tas i bruk i Norge i januar 2006. Det stilles overordnede krav til energieffektivitet for nye og rehabiliterte bygg. I tillegg skal det innføres ordninger for inspeksjon av ventilasjonssystem og sertifisering av bygningers energieffektivitet. Utdanning av serviceteknikere er ett av bransjens virkemidler for raskt å kunne oppfylle de nye kravene på en kvalitetssikret og effektiv måte.

I dag utdannes det ingen med tverrfaglig kompetanse for å kunne drifte og vedlikeholde de klimatekniske anleggene samlet i bygget.
Yrkesutdanningen følger gamle opptrukne fagskiller uten vekt på en tverrfaglig systemforståelse. Foretak og byggeiere ser et stadig større behov for videreutdanning av fagfolk for å dekke systemforståelsen. Serviceteknikeren skal arbeide innenfor en opptrukket ramme i forhold til andre fag og i et begrenset område. Begrensningene fremgår av læreplanen. Serviceteknikeren skal kunne utføre serviceoppdrag og utskiftinger innenfor de rammer som aktuelle krav til kvalifikasjoner stiller. Serviceteknikeren skal gi råd og veiledning innenfor de områdene som læreplanen omfatter.

Etter endt studium skal serviceteknikeren ha tilegnet seg nødvendig kompetanse for rådgiving, kontroll, drifting, service og vedlikehold av klimatekniske anlegg i bygg.
Serviceteknikeren har normalt ett eller flere fag- eller svennebrev fra området elektro, rør, blikk, automasjon eller kulde. Gjennom denne teknikerutdanningen skal serviceteknikeren kunne få tilegne seg nødvendig kompetanse for service og vedlikehold på klimatekniske anlegg. 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler