PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Teknisk Fagskole

På teknisk fagskole kan du nå ta del i et fleksibelt etterutdanningstilbud innenfor den nye studieretningen som heter Klima-energi-miljø (KEM) i bygg og som erstatter tidligere maskinlinje med VVS. Det nye studietilbudet kan avlegges som et toårs heltidsstudium eller som et studium der du selv kan bestemme når og hva du vil studere.

Utdannelsen bygger på moduler. Ut fra en modulbank kan du velge de modulene du har behov for. Modulene har egne læreplaner, er avsluttende og uavhengige av hverandre. Sammen med skolen og foretaket ditt kan du legge opp et studieløp som passer dine ønsker og bedriftens behov. KEM-studiet bygger på en realkompetansevurdering. Det vil si at du får godskrevet tidligere kunnskaper og kan dermed slippe hele eller deler av en modul. Forkunnskapene for studiet er svennebrev eller lang og allsidig praksis kombinert med teoretiske kunnskaper innenfor fagområdet.

I KEM-studiet inngår mester- og serviceteknikerutdanning.
Mesterutdanningen inneholder de tre merkantile fagene og modulen prosjektgjennomføring med byggesak.
Servicetekniker KEM er beregnet på de som skal utføre oppstart, feilsøking og service på de klimatekniske anleggene i bygg.

Fagskolen i Oslo starter opp KEM-utdanningen med en modul i "Kjølesystemer og vannbåren varme" tilpasset serviceteknikeren. Modulen er på 220 timer fordelt på skoleundervisning, selvstudier og prosjektarbeid. Den påbegynnes i februar og avsluttes sommeren 2005. Målet for modulen er at du skal kunne kontrollere, starte opp, feilsøke og foreta service og ettersyn på vannbårne varme- og kjøleanlegg i bygg. Nødvendig teori kombineres med praksis på arbeidsstasjon og anlegg.

Ta kontakt med Fagskolen i Oslo eller Rørentreprenørene Norge dersom du har lyst til å skaffe deg en verdifull etterutdanning.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler