PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Baskurs

Kurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Kurset vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Det kreves svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget

Hovedmål
Målet er å utdanne ledere på basnivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som basen må beherske i sitt virke. Rørleggeren skal lære å bli bas.


Innhold
Kurset skal inneholde det en rørleggerbas trenger i sitt daglige virke som leder av arbeidene på en byggeplass. Noen av emnene er sammenfallende med mesterutdanningen.

Kurset for rørleggerbasen inneholder følgende hovedemner:

A1       Oppgaver og roller som bas

A2       Hva trenger basen av lederegenskaper?

A3       Basøkonomi

A4       Aktuelle lover, forskrifter og normer

A5       Kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass

Her kan du se en mer detaljert emneoversikt med innhold og delmål.


Gjennomføring og Læremidler
Kurset gjennomføres over to dager med ordinær klasseromsundervisning, samtaler og erfaringsutveksling og oppgaveløsning. På kurset vises også Rørentreprenørene Norges  webSystemog RØRAPP for å synliggjøre eksempler på bruk av digitale hjelpemidler.


Omfang og gjennomføring
1. dag kl. 09.00-15.00 (alternativt 12.00-18.00)
2. dag kl. 09.00-15.00


Evaluering - kursbevis
På siste kursdag løser hver enkelt deltaker en avsluttende oppgave. Oppgaven evalueres av kursarrangør og sendes deltaker 14 dager etter avsluttet kurs. Forutsetninger for kursbevis er godkjent besvarelse.   

Kursavgift
Medlemmer av Rørentreprenørene Norge kr 6450,-. Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr 4950,-.
Medlemmer av VVS Norden kr 7150,-. Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr 6450,-.
Ikke-medlemmer kr 7950,-. Deltaker nr. 2 og flere fra samme ikke-medlemsbedrift kr. 7150,-.

Kursmateriell og bevertning er inkludert i kursprisen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler