PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Baskurs - leder 2

Kurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Kurset vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Det kreves svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget

Hovedmål

Målet er å utdanne ledere på basnivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som basen må beherske i sitt virke. Rørleggeren skal lære å bli bas.


Innhold

Kurset skal inneholde det en rørleggerbas trenger i sitt daglige virke som leder av arbeidene på en byggeplass. Noen av emnene er sammenfallende med mesterutdanningen.

Kurset for rørleggerbasen inneholder følgende hovedemner:

A1       Oppgaver og roller som bas

A2       Hva trenger basen av lederegenskaper?

A3       Basøkonomi

A4       Aktuelle lover, forskrifter og normer

A5       Kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass

Se også emneoversikt med innhold og delmål:


Gjennomføring og Læremidler

Kurset gjennomføres over to dager med ordinær klasseromsundervisning, samtaler og erfaringsutveksling og oppgaveløsning. På kurset vises også Rørentreprenørene Norges  webSystem for å synliggjøre eksempler på bruk av digitale hjelpemidler i prosjektgjennomføringen.


Omfang og gjennomføring

1. dag kl. 1200-1800

2. dag kl. 0900-1500


Evaluering - kursbevis

På siste kursdag løser hver enkelt deltaker en avsluttende oppgave. Oppgaven evalueres av kursarrangør og sendes deltaker 14 dager etter avsluttet kurs. Forutsetninger for kursbevis er godkjent besvarelse.   

Kursavgift

Medlemmer av Rørentreprenørene Norge kr 5.900.- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr 4.450.- Ikke medlemmer kr 6.900.-. 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler