PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Våtrom - Fagmodul A

For håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Deltakere må ha gjennomført grunnmodul våtrom (GM) og fag-/svennebrev. Eventuelt 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til fag-/svenneprøve innenfor tømrer- eller blikkenslagerfaget, betong og murerfaget, byggtapetserer, maler og taktekkerfaget, rørleggerfaget, eller elektrikerfaget.

Hovedmål

Etter gjennomført modul A – skal kursdeltaker ha en grundig forståelse av betydningen av samarbeid fagene i mellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk, og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Kandidaten skal:

  • ha god kjennskap til de blader i BVN som spesielt omhandler eget fag
  • vite hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter
  • vite hvilke krav BVN stiller vedrørende konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag.
  • Kjenne til hvilke krav NS 3420 stiller vedr. toleranseklasser
  • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde

Varighet: 2 dager inkl. løsing av prosjektoppgave + en 4 timers eksamen.


Kursbevis

Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til fagområde.

 

Pris
For medlemmer av RørNorge/ BNL:      kr. 3.250,-
For ikke-medlemmer                                kr. 4.250,-

Prisen inkluderer eksamensavgift på kr 1.320,-


Alle deltakere må disponere Byggebransjens våtromsnorm under kurset.

Sintef Byggforsk og Fagrådet for våtrom (FFV) har bestemt at
BVN kun skal benyttes i elektronisk utgave f.o.m. 01.07.2016
For elever ved videregående opplæring (lærlinger/ opplæringskontor) vil dette ha en kostnad på kr. 243,- + mva.

For andre kursdeltakere vil dette koste kr 1.876,- + mva. for første bruker (reduseres til 486,- for påfølgende brukere). BVN figursamling kan bestilles for kr 98,- for abonnenter.

Ved bestilling av BVN send E-post til salg.byggforsk@sintef.no

 

Nærmere opplysninger:

Kontakt Ingebjørg Martinsen, tlf. 23 08 76 60 eller se www.rornorge.no  

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler