PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Våtrom - Fagmodul A

For håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Deltakere må ha gjennomført grunnmodul våtrom (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til fag-/svenneprøve innenfor tømrer- eller blikkenslagerfaget, betong- og murerfaget, byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget, rørleggerfaget, elektrikerfaget.

Hovedmål
Etter gjennomført modul A skal kursdeltaker ha en grundig forståelse av betydningen av samarbeid fagene imellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk, og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Kandidaten skal:

  • ha god kjennskap til de blader i BVN som spesielt omhandler eget fag.
  • vite hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter.
  • vite hvilke krav BVN stiller vedrørende konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag.
  • Kjenne til hvilke krav NS 3420 stiller vedr. toleranseklasser.
  • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde.

Varighet
2 dager inkl. løsing av prosjektoppgave + en 4 timers eksamen.

Kursbevis
Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til fagområde.

Pris
For medlemmer av RørNorge/ BNL:      kr. 4.750,-
For ikke-medlemmer:                               kr. 5.950,-

Prisen inkluderer eksamensavgift på kr. 1.320,-

Alle deltakere må disponere Byggebransjens våtromsnorm under kurset.
For elever ved videregående opplæring (lærlinger/ opplæringskontor) vil dette ha en kostnad på kr. 250,- + mva. For andre kursdeltakere vil dette koste kr 2.171,- + mva. for første bruker (reduseres til 563,- for påfølgende brukere). BVN figursamling kan bestilles for kr 98,- for abonnenter.

Ved bestilling av BVN send epost til salg.byggforsk@sintef.no

Nærmere opplysninger:
Kontakt Ingebjørg Martinsen: ingebjorg@rornorge.no eller 916 49 779

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler