PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Våtrom - Grunnmodul (GM)

For alle som utfører, leder eller prosjekterer arbeid i våtrom, samt takstmenn, lærere, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtrom. Det er ingen opptakskrav til grunnmodulen. Modulen gir i seg selv ingen sertifisering, men den må være gjennomført før deltakelse på andre moduler.

Hovedmål

Etter gjennomført grunnmodul skal kursdeltaker:

  • kunne bruke Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) i praktisk arbeid
  • ha tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk og –arbeid
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til planlegging av utførelsen
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til oppbygging konstruksjoner
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike tekniske installasjoner
  • kunne velge materialer, utstyr og løsninger både for nybygg og rehabilitering
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til produksjonskontroll og dokumentasjon

Gjennomføring
Undervisningen består av faglige forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsning.

Varighet
2 dager

Kursbevis/sertifikat
Grunnmodulen alene gir ingen sluttkompetanse, men vurderes sammen med aktuell fagmodul, modul for faglig leder/prosjekterende (modul B) eller modul for takst og kontroll (modul C). Ved eksamen for aktuell fagmodul, modul B eller modul C stilles det spørsmål fra grunnmodulen.

Alle som fullfører grunnmodulen mottar deltakerbevis forutsatt at deltakerne har vært tilstede under hele kurset og innlevert alle øvingsoppgaver. Aktuell fagmodul, modul B eller modul C gjennomføres innen ett år og avsluttes med tilhørende eksamen.

Pris
For medlemmer av RørNorge/BNL: kr 4.750,-
For ikke-medlemmer:                         kr 5.950,-
 

Alle deltakere må disponere Byggebransjens våtromsnorm under kurset.
For elever ved videregående opplæring (lærlinger/opplæringskontor) vil dette ha en kostnad på kr. 250,- + mva. For andre kursdeltakere vil dette koste kr 2.171,- + mva. for første bruker (reduseres til 563,- for påfølgende brukere). BVN figursamling kan bestilles for kr 98,- for abonnenter.

Ved bestilling av BVN send epost til salg.byggforsk@sintef.no
 

Nærmere opplysninger:
Kontakt Ingebjørg Martinsen: ingebjorg@rornorge.no eller 916 49 779

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler