PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Våtrom - Oppdatering (OD)

For alle som har våtromssertifikat i modul A (utførende), B (ledere eller prosjekterende) eller C (takst), samt sertifikat i Grunnkurs eller Lederkurs etter gammel opplæringsmodell for Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Hovedmål
Etter gjennomført oppdateringskurs skal kursdeltaker:

  • Være oppdatert mht revisjoner som har funnet sted i BVN
  • Være ajour med erfaringer fra opplæringen innenfor de enkelte moduler
  • Være oppdatert mht nytt/endret regelverk, forskrifter, etc
  • Ha fått forståelse for de vanligste skader i våtrom og utviklingen av disse
  • Ha blitt oppdatert mht nye materialer og metoder for bruk i våtrom
  • Ha blitt oppdatert mht problemstillinger og forbedringer innenfor de ulike fagområdene

Gjennomføring
Oppdateringskurs tilbys som nettbasert kurs, se www.ffv.no/oppdateringskurs, eller som kurs i klasserom. Kurset har ingen avsluttende eksamen. 

Varighet
Kurs i klasserom:                        To dager
Nettbasert oppdateringskurs:   Om lag fire timer, deltakeren kan logge seg inn og ut underveis

Kursbevis/sertifikat
Alle sertifikater er registrert i et sentralt register hos Fagrådet for våtrom. Alle som har fullført oppdateringskurs, får utstedt nytt sertifikat med påført dato for siste oppdatering og gyldighetshetsperiode for fem nye år.

Pris
For kurs i klasserom hos Rørentreprenørene Norge:      kr. 4750,- for medlemmer
For nettbaserte oppdateringskurs:                                     kr. 1500,- + mva.

Nærmere opplysninger:
For å gjennomføre det nettbaserte kurset, klikk her.
For å melde deg på et klasseromskurs, kontakt Ingebjørg Martinsen: ingebjorg@rornorge.no eller 916 49 779.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler