PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

40 prosent er lite ambisiøst

Rørentreprenørene Norge berømmer Statsbygg for å sette fokus på fagkompetanse på byggeplassen, men mener at kravet på 40 prosent faglærte er for lite ambisiøst.

– Vi synes det er prisverdig av Statsbygg som en stor offentlig innkjøper å trekke inn både lærlingeklausul og krav til en prosentvis andel fagarbeidere på en byggeplass som en del av innkjøpsvilkårene, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Han legger til at Statsbygg på denne måten viser at de vil støtte opp om en byggenæring hvor det fokuseres på kompetanse og utdanning – og det er viktig.

Lite skritt i riktig retning

– Men vi mener at det er lite ambisiøst å kreve at 40 prosent av arbeidstimene er utført av faglærte. Det betyr jo at 60 prosent skal er utføres av ufaglærte. For rørleggerfagets del må det i det minste være slik at når det er rørleggerarbeid som skal utføres, må det utføres av fagutdannede rørleggere. Fagarbeid må således utføres av fagfolk. Allikevel er dette et skritt i riktig retning, sier Backe.

Rørentreprenørene viser også til BNLs prosjekt "Enkelt å være seriøs", hvor en av de viktigste sakene er kravet om at alle som jobber i byggebransjen minst må ha svennebrev i bunn – "Modul 2".

– Vi er selvsagt klar over at det også innenfor vårt fagområde er mye sjauing hvor det ikke er behov for fagkompetanse. Men for øvrig må rørleggerarbeide utføres av rørleggere!

Henger ikke sammen

– I disse dager får vi ny Teknisk Forskrift som stiller svært strenge krav til både bygningskonstruksjon og energibruk i bygg. Her forutsettes høy teknisk kompetanse hos utøverne for å nå det optimale bygg - og da henger det ikke helt på greip at man samtidig kun krever 40 prosent fagkompetanse på samme byggeplass?

Backe er imidlertid klar på at Statsbyggs initiativ viser at man er blitt klar over problemstillingen ved mye ufaglært arbeidskraft på byggeplassen i dag, og også behovet for sterkere rekruttering til yrkesfag.

– Vi synes det er bra at man har tatt tak i dette. Initiativet er positivt, men luften går litt ut av ballongen når kravet bare er 40 prosent. Forhåpentligvis har ikke Statsbygg fått frem 100 prosent av hva de mener – så vi ser frem til en nærmere avklaring av hva de egentlig tenker seg.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler