PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Følg innleie-reglene!

Innleie av arbeidskraft er et brennhett politisk tema. I verste fall kan det komme forbud eller kvoter. Den beste måten å hindre innstramminger, er å følge reglene.

Fra 1. januar i år ble det vanskeligere å leie inn håndverkere for å få prosjekter ferdig. Flere ønsker seg reglene enda strengere. Både forbud mot innleie og kvote er løsninger Fellesforbundet har luftet. Det vil være løsninger som tar bort all form for fleksibilitet og svekker lønnsomheten hos mange av våre medlemsbedrifter. Vi tror det er dårlige løsninger.

Det er knapt en eneste av våre bedrifter som ikke fra tid til annen trenger å leie inn rørleggere for å få jobbene unna. – Vi kan ikke bemanne for toppene, så vi trenger å leie inn, er refrenget vi hører. Mange sier de ønsker å ansette flere fiks-ferdige rørleggere, men de er det ikke mulig å finne. Det er mangel på håndverkere i rørbransjen. Det er en utfordring vi har felles med hele byggenæringen.

Avsløringer om kjipe arbeidskontrakter og dårlig behandling av innleid arbeidskraft fungerer som bensin på bålet for dem som ønsker strengere regler. Jo færre brudd på regelverket, desto sterkere står det.

Fast arbeid gir forutsigbar inntekt og er hovedmodellen i norsk arbeidsliv. Uten fast jobb er det vanskelig å få lån og en del andre rettigheter som er knyttet til jevn inntekten. Fast arbeid er et godt prinsipp for et attraktivt og velfungerende arbeidsliv. Det støtter vi fullt ut, og derfor protesterer vi også når staten nokså systematisk lar de største jobbene gå til bedrifter som baserer virksomheten på innleie. Akkurat den siden av saken lar jeg ligge nå, selv om det er lett å hisse seg veldig opp over den.

Budskapet i dag er; det lønner seg å følge reglene for å unngå at de strammes inn.

Hovedregelen er altså at hvis du permanent har arbeidsoppgaver som skal utføres, så ansetter du arbeidstakeren i fast stilling. Men i to tilfeller er det lov til å leie inn arbeidstaker: 1) Hvis det er et tidsbegrenset vikariat eller stilling knyttet til kortere prosjekt så kan du ansette midlertidig. 2) Dersom du må dekke en topp. Da er det et krav at du har tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett og at innleien blir avtalt med fagforeningen. Som medlem i Rørentreprenørene Norge (NHO) kan du krysse av for at kravet knyttet til fagforening med innstillingsrett er fulgt, men du må fortsatt ha tariffavtale og avtale innleie med fagforeningen i din bedrift. Dette er krav du finner i arbeidsmiljøloven paragraf 14-12.

Foreløpig har ingen blitt dømt for ikke å ha fulgt regelverket, men det er absolutt ikke tilrådelig å gjøre det. Innleie er et hett politisk tema, området følges nøye. Nylig varslet arbeidsministeren at BNL og Fellesforbundet må stille i departementet for å komme med sine anbefalinger for å stoppe ulovlig innleie i bransjen. Riset bak speilet er forbud og strammere regler.

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler