PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Professor gledet!

Det skal lønne seg å være seriøs. Ansvarslinjene skal være tydelige. Håndverkeren skal kunne sitt fag. Kontrollene skal bli mer effektive.

Dette var budskapet til professor Nils-Henrik von der Fehr da han la frem en rapport om hva som skal til for å løfte byggenæringen. 

Blant representanter for håndverkbransjen var det god stemning da Byggkvalitetutvalget ga kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup rapporten de har jobbet med i to år.

Det er veldig positivt at utvalget anbefaler at krav til kompetanse skal følge person og ikke foretak. Hvis dette gjennomføres, vil det styrke rørleggerens posisjon og løfte faget. 

En rapport fra et utvalg løser ikke all verdens problemer.  Men rapporten beskriver og peker på mulige løsninger av dem. Vi vet at det er nå jobben starter.

Rapporten fra Byggkvalitetutvalget beskriver en bransje som gjør mye godt og leverer mange gode bygg, men det er også mange og alvorlige byggefeil og betydelig innslag av arbeidslivskriminalitet. Det er et problem.  

Et annet problem er dagens regelverk. Det er tungrodd og byråkratisk. Store ressurser går med til å følge regler som dels er overflødige og dels virker mot sin hensikt. Det kan mange av våre medlemmer skrive under på.

Utvalget vil ha et enklere system, der kvalitet og seriøsitet i større grad blir fortrinn. Det heier vi på. Som bransjeorganisasjon må vi, sammen med andre i næringen lete etter de konkrete løsningene som gjør at vi bygger opp under seriøsitet, kvalitet og lønnsomhet. 

Får vi bukt med arbeidslivskriminalitet, så er vi med å bygge en bransje det er lettere å rekruttere til. Rørleggeryrket skal også i fremtiden være et godt og sterkt yrke vi med glede anbefaler ungdommen. 

Det som nå skjer med rapporten, er at departementet sender den på høring. Når høringsinstansene har sagt sitt, blir svarene bearbeidet og kanskje utarbeider departementet et forslag til nye regler og forskrifter. Så går de på ny høring før de etter hvert blir behandlet i regjeringen. Regjeringen kommer med sin anbefaling, men det er Stortinget som må vedta dem. Før Stortinget vedtar saken, skal komiteene behandle den og ganske sikkert arrangere egen høring.  

Sagt på en annen måte; ting tar tid. Men inntil videre gjelder overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2022. 

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler