PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Seier smaker best når den koster

Det er mye av det arbeidet en bransjeorganisasjon driver med som krever tid, kløkt og svette. Men så er det særlig gledelig å høste resultater av hardt arbeid.

Da søkertallene til bygg- og anleggsteknikk ble offentliggjort i vår, var det i år 6,9 prosent flere som vil bli rørlegger enn det var i fjor. Vårt fagområde hadde økning, mens de øvrige byggfagene samlet gikk tilbake. Det er all grunn til å glede seg over veksten. Det gjør heller ikke noe at flere jenter tiltrekkes av faget.  Det er flere som kan klappe seg på skulderen over gode søkertall i organisasjonen.  Avdelings- og opplæringskontorene gjør en stor innsats lokalt, Ingeborg-nettverket har skapt entusiasme blant jenter og rekrutteringskampanjen med elleville youtubere satt som en kule. Konkurranser som Bygg Reis deg og Yrkes NM bidrar også til stolthet og fokus på faglig dyktighet.

At søkertallene går opp er godt nytt, men gir ingen grunn til hvile. En ting er at nye kull ungdommer må ha lyst til å søke faget alt neste år, en annen ting er at vi må bidra til at de som er i utdanning får solid ballast med seg. Et av grepene Rørentreprenørene Norge bidrar med er å modernisere Ifag, og jobbe for at lærlingene får god og tett oppfølging. I tillegg må vi komme med innspill til stort og smått i læreplanene. Utdanningen må ha høy kvalitet for at den skal være nyttig.  Heller ikke det er en jobb som noen gang tar slutt. Så er det en tredje ting vi bør snakke om: 

– Hvordan skal vi vente at ungdommene har lært å komme presis, når det ikke finnes struktur på skolen der de kommer fra, sukket en daglig leder jeg traff for en tid siden.

Det er ikke i alle fylker yrkesutdanningen er så stas, eller gir særlig prestisje. Det er ikke alle lærere som er gode eksempler for elevene. En trenger ikke være forsker for å forstå at den slags holdninger smitter. 

Desto mer gledelig er innsatsen mange av rørleggerbedriftene gjør. Noe av den innsatsen kom til uttrykk da vi ba om kandidat til årets lærebedrift. Mange ble nominert, og enda flere kunne blitt nominert. 

Uten lærebedriftene hadde ikke rørleggeryrket stått så sterkt i Norge. Bedrifter over hele landet gjør en fantastisk jobb. Ikke bare med å lære ungdommer et fag, men også med å få voksne mennesker inn i arbeidslivet. Omtrent halvparten av lærlingene er voksenlærlinger og tar hele utdanningsløpet i bedrift. 

Hvert år kårer Rørentreprenørene Norge årets lærebedrift. Det er en seier både for bedriften og for lærlingene som får en solid utdanning og et yrke de kan leve av. Men det er også en stor seier for samfunnet vårt. Utdanning er verdifullt på veldig mange plan.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler