PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Skap sunn konkurranse

– Jeg blir oppgitt. Da vi bygde ny skole her, var det knapt noen lokale leverandører, forteller Randulf Wara, daglig leder i AS Varme og Sanitær i Kirkenes.

Byen med 3600 innbygger i enden av E6 kan trenge et variert levedyktig næringsliv.

– Vi skal bygge landet, sa ordføreren i Sør Varanger da kontrakten med utenbys hoved-entreprenør ble underskrevet. Kommunens hadde valgt en totalentreprenør. Det endte med at det knapt var lokale håndverkere som bygget kommunens skole.  Sør Varangers egne håndverkere så skattepengene og oppgavene forlate byen.

Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner i året på offentlige innkjøp. Onsdag før påskeuken la næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Det var på høy tid. 

I små og store kommuner landet over har det lenge vært frustrerende å se at mange offentlige oppdrag går til utenbys- eller utenlandske aktører. Mange kontrakter går til hovedentreprenører uten egne ansatte håndverkere eller lærlinger.

– Jeg forstår ikke hvorfor ikke byggherrer spør hvem som skal levere de tekniske løsningene. Den tekniske delen utgjør ofte den største jobb på bygget. Slik det er nå legger det offentlige opp til mer innleie og vanskeligere forhold for etablerte håndverkere, sier en av bransjens bedriftsledere.

I Oslo bruker det offentlige 6,8 milliarder kroner på Livsvitenskapsbygg som skal bli landets største universitetsbygg. Arbeidet er godt i gang og bygget er planlagt ferdig til i 2021–22. 

Heller ikke til dette prosjektet våget norske tekniske entreprenører å legge inn anbud på.

– Vi kunne delt et anbud sammen med et annet selskap, men det tør vi ikke, fortalte en av sjefene i et stort entreprenørselskap til meg. 

Den ledende tekniske entreprenøren, med flere hundre medarbeidere og mange lærlinger i flere fag, torde ikke av to grunner. Det var for risikabelt å knytte store deler av arbeidsstokken til ett prosjekt. Og samarbeid med andre var heller ikke aktuelt.  Slikt samarbeid, om store offentlige prosjekter, setter konkurranselovgivningen en effektiv stopper for.  Loven er krystallklar på at det ikke er lov å dele opp et marked. Bedrifter som gjør det, kan risikere bot. Det er bøter som er beregnet ut fra bedriftens totalomsetning, ikke bare på verdien av jobben. Boten kan bli skyhøy.

Stortingsmeldingen næringsministeren nylig har lagt frem, ser ut til å inneholde gode forslag når det gjelder et seriøst, digitalt og grønt næringsliv. Meldingen tar også opp størrelsen på kontraktene. I meldingen blir det heldigvis påpekt at for store kontrakter kan ende opp som konkurransebegrensende. Det er å håpe at politikerne bruker muligheten til å skape vekst og virksomhet over hele landet med en sunn innkjøpspolitikk.

I Stavanger bygges det nytt sykehus. Der splittet det offentlige anbudet i over 80 kontrakter slik at også lokalt næringsliv kunne gi tilbud. Jeg har ett råd til politikerne:

– Se vest, gjør som Stavanger! 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler