PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ta grep, før du blir tvunget!

– Kan du forstå hvorfor dette skal pakkes inn i all denne emballasjen?

Prosjektleder på en stor byggeplass i Oslo rister oppgitt på hodet idet han pakker ut deler han trenger til rørarbeidet.  Bedriften han jobber i, er for lengst miljøsertifisert, og der går det sport i å bidra til at miljøavtrykket blir minst mulig.

Prosjektlederen planlegger arbeidet for at det skal bli minst mulig avfall og minst mulig kjøring til og fra lager – selv om ansatte kjører el-varebil.

– Det er nok blitt mindre svinn, og planleggingen har gjort oss mer effektive. Det er ikke bare miljøet som tjener på det, mener han.

Mange kommuner fikk oppleve konsekvensene av den grønne vinden på valgdagen. Det blir mange steder store utskiftninger, og mange steder kommer det inn politikere med høye miljøambisjoner. Det er ikke bare i Oslo folk har gitt politikerne beskjed om å ta seg sammen og sørge for tempo i det grønne skiftet. Politikere fra alle partier fikk nok med seg den beskjeden fra velgerne; det haster med å redde kloden.

Bygg- og anleggssektoren er storforbruker av verdens ressurser. I følge BNL bruker vår sektor på verdensbasis 40 prosent av alle ressursene, når energi og materialer er regnet med. Og sektoren må ta ansvar for 36 prosent av klimagassutslippene. Det er mye – og det er mye ansvar som kommer til å bli lagt på bransjens skuldre. Selv om forskjellene kan være store mellom landene – er hele bransjen i søkelyset. Vi må alle bidra. Den som alt gjør mye, må regne med å gjøre mer.

I flere kommuner er det allerede vedtatt at byggeplassene skal være utslippsfrie. Der det ikke alt er bestemt, så regn med at det snart blir bestemt. En trenger ikke være synsk for å forutse at miljøkravene blir flere. Det er bra for kloden vår. 

Tiden er inne til å tenke på praktiske, gode løsninger som gjør at bransjen kan spare og gjenbruke mer, at vannet i kranen er sunt og godt og at oppvarmingen er mest mulig energieffektiv, slik vannbåren varme og solfangere er.

Så er det vår, BNL og NHOs jobb å passe på at kravene faktisk virker slik de er ment å virke, og at de gjelder for alle. Det grønne skifte må gi gode forhold for sunne, sterke, lønnsomme bedrifter. Som NHO presidenten sa; røde tall gir ikke grønt skifte.

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler