PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

"Tett på Trondheim" – et spennende tiltak mot svartarbeid

"Tett på Trondheim" er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Skatteetaten og Arbeidstilsynet hvor ambisjonen er å kontakte alle som sender inn en byggesøknad eller kjøper en bolig i løpet av et år. Bakgrunnen for det igangsatte prosjektet er en bred erkjennelse om at svart arbeid er en av de største truslene mot velferdsstaten. Unndragelse av skatt rammer naturlig nok også kommunenes økonomi. Kommunene bør derfor ha en sterk interesse i at det er seriøse, kvalifiserte håndverkere som jobber hvitt i deres egen kommune. Det sikrer ordnede og trygge arbeidsplasser som skaper verdier og bidrar til fellesskapet i form av skatter og avgifter. (Teksten er tidligere publisert i Rørfag 05/18.)

Økt kunnskap om rettigheter og plikter

Dette prosjektet har som mål å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft gjennom å øke kunnskapen til den enkelte huseier om hans rettigheter og plikter som forbruker og samtidig rettlede ham når det gjelder valg av seriøse håndverkere. Siktemålet er således å motivere /gjøre det enklere å handle hvitt. I den forbindelse markedsføres ulike verktøy som kan benyttes. Forbrukerne får dessuten tilgang til forskjellige registre som kan gi forbrukeren informasjon om det enkelte foretak – så som forbrukerrådets hjemmeside, Brønnøysundregisteret mm. Et tverretatlig serviceteam er etablert som skal påvirke og dyktiggjøre forbrukeren til å ta fornuftige valg. Dette teamet ringer opp privatpersoner som har sendt inn byggesøknad eller kjøpt bolig (hjemmelsoverganger). Denne målgruppen er valgt ut i fra en antagelse om at de er i posisjon til å bruke håndverker og er i bygge- eller oppussingsmodus. Et åpenbart treffsikkert valg hvor påvirkning er størst.

"Tett på" – prosjektet er en del av myndighetenes allerede igangsatte A-krim satsning. Et tett samarbeide med medspillere anses svært viktig – derfor er representanter for byggenæringen som Rørentreprenørene Norge og BNL naturlige samarbeidspartnere. I 2018 vil prosjektet bli utvidet til de 4 fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold og Trøndelag. I 2019 ønsker man å rulle ut prosjektet på landsbasis.

Seriøsitet må synliggjøres

For Rørentreprenørene Norge er dette et spennende prosjekt som vi absolutt må henge oss på. Vi må bli enda mer synlig som en seriøs bransjeorganisasjon. Vi må tilrettelegge for at "Tett på" -prosjektet henviser til registre hvor våre medlemmene er profilert. Vi må vise til hvilke kvalifikasjonskrav som gjelder for å være medlem av Rørentreprenørene Norge. Bruke sosiale medier for hva de er verdt. Vi må vitalisere "Skikkelig rørlegger" og vise hva kvalitet i alle ledd betyr. Profilering av medlemskap i Håndverkerklagenemnda er viktig. Klagenemnda er nå godkjent av myndighetene og også registrert på EU kommisjonens hjemmeside. En offentlig godkjent klagenemnd er en trygghet for kunden i tilfelle tvist. Her bør medlemmene vise at de er medlem i klagenemnda - dels på sine hjemmesider, dels i sine tilbudsbrev til kunden og dels når tvist eventuelt oppstår. Og hvorfor ikke profilere seriøsitet og medlemskap på "Mitt anbud". "Tett på" -prosjektet når i dag forbrukere som hovedsakelig er på søknadspliktig område – det resterende ROT markedet er foreløpig ikke fanget opp – og en stor del av dette markedet befinner seg faktisk på Mittanbud.no. Dette treffstedet bør utvilsomt vurderes.

Mulighetene er som sagt mange – så nå er det bare å brette opp ermene og tenke konstruktivt.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler