PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

– Vi bygger mindre miljøriktig nå enn for få år siden

André Brog i Telerør AS fikk seg en overraskelse da han nylig skulle prosjektere et boligkompleks i Telemark.

– Det var bare elektrisk oppvarming, og ingen krav til fjernvarmeanlegg eller vannbåren varme. Det er et tilbakeskritt, mener han.

Dagens byggforskrifter, Tek 17, stiller lavere krav til energifleksibilitet i nybygg enn de gamle forskriftene gjorde. Et forsøk fra Stortinget på å stramme til igjen, har foreløpig strandet. Regjeringen vil vente og se. Vente på EU som jobber med flere direktiv som får betydning for Norge. Sånn sett kan vi krysse fingrene for EU-regler som kan bidra til at det igjen bygges bygg i Norge med flere varmekilder.

– Jeg er klar over at dagens bygg er tettere enn tidligere. Men vintrene er fortsatt kalde og det brukes mye varmt vann, påpeker Brog.

Vi er veldig heldige i Norge som har mye grønn energi. Elektrisiteten vår er grønn og frisk der den hentes fra fosser, solblaff og vindkast. Men det gir oss ikke rett til å sløse med den og se bort fra andre gode måter å varme eller kjøle på. Vannbåren varme og varmepumper er gode løsninger som sparer energi, i tillegg til at det åpner for bruk av også elektrisk oppvarming.

I vinter fikk vi kjenne på knappheten på elektrisitet, prisene spratt i været, folk hentet frem ullteppene og begynte å spare strømmen. Vi må gjerne spare mer på strømmen i Norge enn det vi er blitt vant med etter at fossene ble lagt i rør. Men vi kan i tillegg bruke andre energikilder mer aktivt. Fleksibilitet gir oss flere bein å stå på. Det trenger vi også i energispørsmål.

Rørentreprenørene Norge må tåle mye kjeft og motstand for at vi jobber for varmepumper og vannbåren varme. Vi blir beskyldt for kun å løpe rørleggerens ærend. Den beskyldningen får vi leve med, men i denne sammenheng er vår løsning den som på sikt gir mer miljøriktige bygg og muligheten for ressursutnyttelse, som er det alt annet i samfunnet handler om nå. Det er litt dyrere i selve byggefasen å bygge med mulighet for flere energikilder. Byggekostnadene reduseres ikke, men driftsutgiftene blir lavere. Etter noen år har investeringen betalt seg for huseieren. Samfunnet kan med en gang høste gleden av mer miljøvennlige og fleksible løsninger.

Det skjer mye positivt på klima og miljøfronten, ikke minst takket være all grønn elektrisitet. Det er bra. For bildet som tegnes hvis ikke vi klarer å stanse den globale oppvarmingen, er dystert. På alle områder må vi derfor tenke nytt for å redusere utslipp, skape plussbygninger og gjenbruke energi og verdier. Dette er tiden for kloke hoder og smarte løsninger. Hva kan vi gjøre på vårt område for å spare mer, bruke mindre og gjenbruke mer? I svarene på de spørsmålene ligger både en sunnere klode, men også mange gode forretningsmuligheter.

Sommeren er tid for nye tanker. Lykke til.

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler