PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Styreledersamling 2016

  Lokale styreledere på samling i Oslo

  Som et ledd i å løfte frem den viktige jobben som gjøres i de lokale styrene, inviterte Rørentreprenørene Norge til samling for lokale styreledere. Her fikk styreledere fra hele landet mulighet til å dele erfaringer.
  26.08.2016 Anette Ramstad
 • Faglig råd

  Faglig råd for Energi og miljø på besøk i Kristiansand

  Det nystartede initiativet Faglig råd for energi og miljø har denne uken hatt møte i Kristiansand med faglige diskusjoner, omvisning på prosjektet Q42 og møte med Agder Energi.
  24.08.2016 Anette Ramstad
 • Medlemsmøte Bergen

  Stor oppslutning på medlemsmøte i Bergen

  Ny FL VA/VVS 2016 og endringer i SAKs forskriften engasjerer Rørentreprenørene Norge sine medlemmer. På medlemsmøtet 11. august 2016 i Bergen deltok i overkant av 50 personer fra ulike medlemsbedrifter i foreningen.
  16.08.2016 Anette Ramstad
 • Eli kvinnenettverk

  Starter kvinnenettverk for rørbransjen

  Rørentreprenørene Norge tar initiativ til et eget kvinnenettverk for å synliggjøre jentene i rørbransjen og bedre rekrutteringen.
  09.08.2016 Anette Ramstad
 • Torkild Korsnes og Geir Nygaard

  Sentrale bidragsytere til FL-VA/VVS 2016

  Arbeidet med FL-VA/VVS 2016 ble endelig ferdigstilt tidligere denne måneden. To representanter fra våre medlemsbedrifter har vært sentrale i forhandlingene for Rørentreprenørene Norge.
  23.06.2016 Anette Ramstad
 • Rørhandboka

 • Skikkeligrørlegger

 • Gjensidige

 • Storebrand

 • HELP

 • Rørfag

 • Rørentreprenørene Norge mener

  Yrkesfag 2020 på ville veier

  Helt siden 1986 har opplæringskontorene for yrkesfag vært en sentral brikke i utdanningen av fagarbeidere i Norge, nå står de i fare for å forsvinne.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no