PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Rørapp 1.2

  Ny Rørapp-versjon lansert!

  Ny og forbedret utgave av Rørapp er nå lansert, og du får halv pris ut året!
  23.09.2016 Anette Ramstad
 • Samling kompetansekrav

  Historisk bred samling for å vurdere kompetansekrav

  36 deltakere har de siste to dagene vært samlet for å se på kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. Rørentreprenørene Norge var representert med Oddgeir Tobiassen, direktør kompetanse og utvikling, og Kåre Ravndal fra Sig. Halvorsen AS.
  31.08.2016 Anette Ramstad
 • Styreledersamling 2016

  Lokale styreledere på samling i Oslo

  Som et ledd i å løfte frem den viktige jobben som gjøres i de lokale styrene, inviterte Rørentreprenørene Norge til samling for lokale styreledere. Her fikk styreledere fra hele landet mulighet til å dele erfaringer.
  26.08.2016 Anette Ramstad
 • Faglig råd

  Faglig råd for Energi og miljø på besøk i Kristiansand

  Det nystartede initiativet Faglig råd for energi og miljø har denne uken hatt møte i Kristiansand med faglige diskusjoner, omvisning på prosjektet Q42 og møte med Agder Energi.
  24.08.2016 Anette Ramstad
 • Medlemsmøte Bergen

  Stor oppslutning på medlemsmøte i Bergen

  Ny FL VA/VVS 2016 og endringer i SAKs forskriften engasjerer Rørentreprenørene Norge sine medlemmer. På medlemsmøtet 11. august 2016 i Bergen deltok i overkant av 50 personer fra ulike medlemsbedrifter i foreningen.
  16.08.2016 Anette Ramstad
 • Storebrand

 • Rørhandboka

 • HELP

 • Rørfag

 • Gjensidige

 • Skikkeligrørlegger

 • Rørentreprenørene Norge mener

  Den vannbårne festen er langt fra over

  I en kommentar i VVS-forum erklærer Per Jæger den vannbårne festen i rørbransjen for over. Realiteten er at de siste årene har vært et vorspiel i varmebransjen – ikke et nachpiel.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no