PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

God sommer!

Rørentreprenørene Norge ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer, og minner om at kontoret har redusert bemanning i juli måned.

Ta kontakt med oss på vårt hovednummer 23 08 76 50.

 • GDPR trer i kraft i Norge 20. juli. Er din bedrift forberedt?

  NHO har samlet en rekke informative artikler, tips og råd om den nye personvernforordningen som alle medlemsbedrifter bør ha satt seg inn.
  16.07.2018 Tirill Ilebekk Hansen
 • Endringer i byggesaksforskriften

  Rørentreprenørene Norge har mottatt høringsforslag til endringer i byggesaksforskriften. - Vi er glade for at myndighetene nå foreslår at foretak med faglig ledelse med fagskoleutdanning vil kunne få innvilget Sentral godkjenning innen flere funksjoner og i høyere tiltaksklasser enn tidligere. De...
  02.07.2018 Tirill Ilebekk Hansen
 • Byggekostnadsindeksen: rørleggerarbeid har økt 3,4 % siden i fjor

  BNLs halvårlige oppsummering av byggenæringens markedstall er klar. Last den ned her sammen med en gjennomgang av SSBs Befolkningsframskrivinger frem mot 2100.
  29.06.2018 Tirill Ilebekk Hansen
 • Fast ansettelse og begrensninger på innleie

  Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for innleie av arbeidskraft. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. I denne artikkelen har BNLs advokater oppsummert endringene.
  25.06.2018 Tirill Ilebekk Hansen
 • Fellesoverenskomsten 2018-2020

  Alle tariffbundne medlemsforetak mottar i disse dager et eksemplar av Fellesoverenskomsten 2018 – 2020. Dersom noen ønsker flere eksemplarer gratis tilsendt kan disse bestilles hos Rørentreprenørene Norge.
  25.06.2018 Tirill Ilebekk Hansen
 • Rørentreprenørene Norge mener

  "Tett på Trondheim" – et spennende tiltak mot svartarbeid

  "Tett på Trondheim" er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Skatteetaten og Arbeidstilsynet hvor ambisjonen er å kontakte alle som sender inn en byggesøknad eller kjøper en bolig i løpet av et år. Bakgrunnen for det igangsatte prosjektet er en bred erkjennelse om at svart arbeid er en av de største truslene mot velferdsstaten. Unndragelse av skatt rammer naturlig nok også kommunenes økonomi. Kommunene bør derfor ha en sterk interesse i at det er seriøse, kvalifiserte håndverkere som jobber hvitt i deres egen kommune. Det sikrer ordnede og trygge arbeidsplasser som skaper verdier og bidrar til fellesskapet i form av skatter og avgifter. (Teksten er tidligere publisert i Rørfag 05/18.)

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler